نتایج جستجو :

 • در دنیای جنجال برانگیز و پرهیاهوی بازی های کریپتویی که خلاصه شده ( کریپتو کارنسی) است. و به ارزهایی گفته می شود که که…

 • قیمت اجاره رحم از ۴۰۰ میلیون شروع می شود و بسته به شرایط افراد که شامل سن که در مبلغ پیشنهادی موثر است، سلامتی افراد…

 • انسان از زمان تولد تا مرگ مراحل کودکی، نوجوانی، میانسالی و در نهایت سالمندی که مرحله ای از حیات است را پشت سر می گذارد…

 • برخی کارشناسان اعتقاد دارندکه تورم، حاصل پیشی گرفتن نرخ تقاصا بر نرخ عرضه است پس افزایش دستمزد در صورتی می تواند تورم…

 • طبق آمار بیشتر از آنچه توریست وارد کشور شود مردم به خارج از کشور سفر کرده ند. این صنعت نه تنها در سطح رکود باقی مانده…

 • در این عصر تغذیه سالم و مغذی نقش مهمی در سلامت جامعه ایفا می کند و به عنوان یکی از عوامل تعیین کننده سبک زندگی در حال…

 • امنیت اقتصادی یعنی دوربودن از خطرات علیه منافع مادی و ارزش های معنوی و وجود شرایط مطلوب برای دستیابی به اهداف.

 • سیاستگذاران و برنامه ریزان از دانش کافی در مورد محیط زیست برخوردار نیستند و با طرح هایی که در کشور اجرا می شود نه…

 • هر نخبه ای که از کشور خارج می شود یک ژنوم هوشمند خارج شده است و با ازدواج و تولید نسل به تکثیر ژن های هوشمند آن کشور…

 • کانکس نشینی و چادرنشینی در حاشیه شهرها زاییده تورم و اقتصاد نابرابری است و حاشیه نشینی با آسیب های اجتماعی مترادف است…

 • هوش مصنوعی کل جهان را تحت تاثیر قرار داده و دنیای اقتصاد هم از این حوزه دور نمانده است.