فال قهوه فردا

در این پست از صفحه اقتصاد فال قهوه فردا از نظرتان می گذرد. فال قهوه ، در واقع یکی از خوشمزه ترین فال ها است که ریشه ای افسانه ای دارد.

فال قهوه فردا
صفحه اقتصاد -

فال قهوه یکی از روش‌ های پرطرفدار فال‌گیری و پیشگویی با استفاده از ته‌ مانده قهوه ای که نوشیده شده‌ است . برای گرفتن فال قهوه معمولاً برای این کار از قهوه ترک استفاده می‌ کنند . فال قهوه روزانه خود را می توانید در سایت صفحه اقتصاد بخوانید.

فال قهوه روزانه متولدین فروردین

 • بار و اندوخته : پس انداز

  حوض : علم و دانش، از علم و دانش زیاد بهره مند شدن - علم تان افزونی میابد.

  دست های دراز : حماقت – اشتباه - بی اعتقادی

  چمدان : به مسافرت و گرفتن تصمیمی مهم اشاره می کند.

  اردک : سود فراوان بدست آوردن از راه تلاش و کوشش در مدت زمانی کوتاه.

  چنگال : در کسب معاش موفق و نیرومند هستید و بر دشمنان غلبه می کنید مخصوصا بر دوستان ناباب.

  باز : آسایش - شادی - بشارت دادن - رسیدن به مراد و یافتن مال.

 • ویژگی های متولدین فروردین ماه :

سمبل

معروف به

شعار

ستاره حاکم

عنصر وجود

قوچ

نوزاد طبیعت

من هستم

مارس (مریخ)

آتش

فلز وجود

سنگ خوش یمن

رنگ محبوب

عدد خوش یمن

روز مبارک

آهن

یاقوت، الماس قرمز

صورتی روشن

9

سه شنبه

 

 فال قهوه روزانه متولدین اردیبهشت

 • آتش فشان : در مقابل عشق کنترل خود را حفظ کنید ، در غیر اینصورت این عشق مشکلات شما را بیشتر میکند.

  اتاق : نشانه رحم و شفقت و مهربانی میباشد حتما غافل نشوید.

  دست های دراز : حماقت – اشتباه - بی اعتقادی

  خیمه : تامین مالی - افزایش مال و نعمت - نگران آینده نباشید.

  نرده بام : موفقیت و پیروزی - موفقیت شما حتمی است با شکیبائی آن را دنبال کنید - کار زیاد و پیشروی - رسیدن به رفاه اقتصادی - موفقیت اجتماعی - ترقی - تغییر

  آب : سرچشمه روشنی و آبادانی است و گشایش و توانائی در مشکلات.

  مستطیل : در فکر خانواده بودن – گرفتاری خانواده – دعوا

 • ویژگی های متولدین اردیبهشت ماه :

سمبل

معروف به

شعار

ستاره حاکم

عنصر وجود

گاو نر

طفل شیرخوار طبیعت

همه چیز مال من است

ونوس (زهره)

خاک

فلز وجود

سنگ خوش یمن

رنگ محبوب

عدد خوش یمن

روز مبارک

مس

یاقوت کبود

آبی آسمانی، صورتی، بنفش

6

جمعه

 

 فال قهوه روزانه متولدین خرداد

 • مربع : میراث و سود را توضیح می دهد - خانه تازه - سعادت – بشارت و شادی – شور عشق

  آب : سرچشمه روشنی و آبادانی است و گشایش و توانائی در مشکلات.

  خط منکسر (شکسته) : کار های در هم – فقر اقتصادی – بی پولی

  سوزن : دوست و غمخوار - حاجت تان بر آورده خواهد شد و به مراد خواهید رسید.

  آب فشان : موفقیت و شادی - در آینده نزدیک موفقیت و شادی نصیب شما خواهد شد.

  تخت : به سفری بزرگ میروید و به جاه و مقام خواهد رسید و بر دشمنان غالب می شوید.

  زن : رسیدن به کسی که دلتنگ او هستید - شادی

 • ویژگی های متولدین خرداد ماه :

سمبل

معروف به

شعار

ستاره حاکم

عنصر وجود

دوقلوها

کودک طبیعت

من فکر می‌کنم

مرکوری (عطارد)

هوا

فلز وجود

سنگ خوش یمن

رنگ محبوب

عدد خوش یمن

روز مبارک

جیوه

زمرد کبود

زرد، سبز، آبی

5

چهارشنبه

 

 فال قهوه روزانه متولدین تیر

 • پل : عبور از یک دوره زندگی به دوره ای دیگر - موفقیت در زندگی - رفع غم و غصه ها - حل مسئله ای طولانی.

  شهاب : خبرهای غیر منتظره – امیدواری

  ابرو : نیت پاک، آراستگی و دینداری در شما به حد کمال میباشد.

  شمع : شادی و سرور به خانه شما روی می آورد - محقق شدن یک آرزو - دریافت کمکی از ماورا - قابلیت عمل کردن به یک قول - بر آورده شدن حاجت – نذر و نیاز

  خرگوش : زود رنج - در برابر حادثه سریع خود را میبازید - درواقع شانس خوبی است برای رسیدن به اهداف.

  بادام : رزق و روزی و نعمت است که با دردسر و دعوا بدست می آید - طالع خوش

  گربه : نیرنگ و فریب از سوی دوستان - برای شما دوستان خوبی نمیباشند - ریاکار و خائن - طنازی - ظرافت در رفتار - جستن با دقت ، یک شخص دمدمی مزاج

 • ویژگی های متولدین تیر ماه :

سمبل

معروف به

شعار

ستاره حاکم

عنصر وجود

خرچنگ

تازه بالغ طبیعت

من احساس می‌کنم

ماه

هوا

فلز وجود

سنگ خوش یمن

رنگ محبوب

عدد خوش یمن

روز مبارک

نقره

مروارید

سایه ای از رنگ‌های خاکستری و آبی و سبز

2

دوشنبه

 

 فال قهوه روزانه متولدین مرداد

 • عبادتگاه : نذر – عبادت به جا نیامده – حمایت پروردگار

  طاووس : شکوه و جلال - تجمل - چیزی که موجب افتخار شود - فخ فروشی - غرور

  نیزه : به مسافرت کوتاهی خواهید پرداخت - مسافرت دریائی.

  بطری : به فکر سلامتی خود باشید - جرو بحث نکنید.

  جاده : به اهداف و مقاصدتان میرسید و حاجت تان بر آورده خواهد شد.

  صندلی : محبت و دلگرمی - از طرف دوستان به شما محبت میشود و هدیه گرانبهایی دریافت خواهید کرد - بهتر شدن کارها از هر نظر - ارتقا در کار – ریاست

  عینک : افراد عاقل و روشن - روشن بینی و قضاوت صحیح و درست.

 • ویژگی های متولدین مرداد ماه :

سمبل

معروف به

شعار

ستاره حاکم

عنصر وجود

شیر

جوان طبیعت

من اراده می‌کنم

خورشید

آتش

فلز وجود

سنگ خوش یمن

رنگ محبوب

عدد خوش یمن

روز مبارک

طلا

یاقوت زرد

رنگ‌های غروب خورشید

1

یکشنبه

 

 فال قهوه روزانه متولدین شهریور

 • مرغابی : دعوت به مهمانی و جشن - سمبل پاکی - عشق و سعادت زناشوئی - به مجلس باشکوهی دعوت خواهید شد.

  در : کار با ادارات دولتی - کار اداری

  آبشار : پیشرفت شما در کار و رسیدن به مقام و ترفیع حتمی است و از نظر اجتماعی قابل ستایش می باشد.

  آسیاب : نشانگر جنگ و دعوا و دشمنی میباشد - با کسی به نزاع بر خواهید خواست.

  اتاق : نشانه رحم و شفقت و مهربانی میباشد حتما غافل نشوید.

  دست در دست بودن یک زن و مرد : ازدواج - مشارکت

  دست در دست بودن دو مرد : رسیدن به سازگاری - توافق

 • ویژگی های متولدین شهریور ماه :

سمبل

معروف به

شعار

ستاره حاکم

عنصر وجود

فرشته

بالغ طبیعت

من تجزیه و تحلیل می‌کنم

ولکان و مرکوری

خاک

فلز وجود

سنگ خوش یمن

رنگ محبوب

عدد خوش یمن

روز مبارک

پلاتین

عقیق سبز

سایه‌ای از خاکستری، سبز، نقره‌ای

5

چهارشنبه

 

فال قهوه امروز

فال قهوه روزانه امروز متولدین مهر

 • میمون : زیرکی - موزیگری – شیطنت – جستن از خطر

  فیل : سمبل بزرگی، قدرت و منزلت - دوست دانشمند، با آنها هم صحبت شوید - قدرت و موفقیت

  دو انسان پشت به پشت : دلخوری از موضوعی - رنجیده خاطر شدن

  ترازو : نشانه عدل و انصاف است - از عدل و درستی حکم میکند - رفتن به دادگاه و حل مسئله ای از راه عادلانه

  برج : دعوا – ترس – مقاومت – ناامیدی

  فرم تخم مرغی : بدست آوردن ثروت بسیار بزودی

  لب : نشانگر قرابت و خویشی است - از زخم زبانها نهراسید - احترام و عزت پیدا میکنید.

 • ویژگی های متولدین مهر ماه :

سمبل

معروف به

شعار

ستاره حاکم

عنصر وجود

ترازو

با آرمان ازدواج

من تعادل برقرار می‌کنم

ونوس (زهره)

هو

فلز وجود

سنگ خوش یمن

رنگ محبوب

عدد خوش یمن

روز مبارک

مس درخشان

الماس، اوپال

بژ، قهوه‌ای

6

جمعه

 

 فال قهوه روزانه امروز متولدین آبان

 • آتش : از تصمیم گیری عجولانه بپرهیزید، مرور زمان به نفع شما خواهد بود.

  تخت : به سفری بزرگ میروید و به جاه و مقام خواهد رسید و بر دشمنان غالب می شوید.

  سپر : پناه دهنده از امور ناپسند - محافظت شده از جائی.

  بشکه : دعوت به مهمانی و جشن و سرور - شب نشینی با شکوه - عروسی

  نعل : نشانگر محاصره دوستان به ظاهر دوست می باشد، راه نجات برایتان باز است - گاهی به معنی سفر است

  پرچم : ممکن است مشکلاتی در راه باشد. از صحنه خارج نشوید تا به نتیجه برسید.

  سه پایه : حیله و نیرنگ – دسیسه – توسل به زور

 • ویژگی های متولدین آبان ماه :

سمبل

معروف به

شعار

ستاره حاکم

عنصر وجود

عقرب

با آرمان ...

من آرزو می‌کنم

پلوتو

آب

فلز وجود

سنگ خوش یمن

رنگ محبوب

عدد خوش یمن

روز مبارک

آهن

سیلیس

قرمز تیره

9

سه شنبه

 

 فال قهوه روزانه امروز متولدین آذر

 • تخم مرغ شکسته : یاس و نا امیدی موقت - از بین رفتن بخت و اقبال

  گوش : نصیحت پذیری – خبر های تازه

  صخره : خیر و روزی – مسئله بزرگ قابل حل

  آفتابه : راستی و استواری و پایداری و عمر طولانی کردن و یا خدمتگزاری گروهی را کردن.

  لوبیا : صاحب فرزندان زیادی میشوید و هرکدام به عزت و شهرت میرسند.

  دانه تسبیح : عشق – صاحب بچه شدن – ظرافت

  گاو : فراوانی محصولات - نعمت فراوان بدست آوردن

 • ویژگی های متولدین آذر ماه :

سمبل

معروف به

شعار

ستاره حاکم

عنصر وجود

تیر و کمان

با آرمان کسب اطلاعات

من می‌بینم

ژوپیتر (مشتری)

آتش

فلز وجود

سنگ خوش یمن

رنگ محبوب

عدد خوش یمن

روز مبارک

قلع

فیروزه

ارغوانی

3

پنج‌شنبه

 فال قهوه روزانه امروز متولدین دی

 • فندق : بدست آوردن ثروت و مال از فرد بخیل.

  خنجر : گرفتاری - کسالت - از دوستان ناباب بپرهیزید.

  گندم : روزی حلال و سخاوتمندانه، که با رنج و زحمت بدست آمده است.

  مهر و سجاده : دعا – نذر – نیت خیر

  توپ : با ورزش کردن می توانید از بیماری خلاصی یابید - به زندگی بدون ثبات اشاره می کند - به معنی تغییرات مداوم است.

  چوب : نفاق و دوروئی است، مراقب باشید

  داس : با رنج و زحمت، مالی یا نعمتی را بدست آوردن - درو کردن.

 • ویژگی های متولدین دی ماه :

سمبل

معروف به

شعار

ستاره حاکم

عنصر وجود

بز

با آرمان تجربه کردن

من به کار می‌گیرم

ساترن (زحل)

خاک

فلز وجود

سنگ خوش یمن

رنگ محبوب

عدد خوش یمن

روز مبارک

سرب

عقیق رنگارنگ

سیاه، قهوه‌ای

8

شنبه

 

 فال قهوه روزانه متولدین بهمن

 • ریسمان : عمر طولانی - سفر طولانی رفتن و نعمت فراوان بدست آوردن.

  زنبور عسل : مال و نعمت - خیر و برکت - ارث و میراث از راه صحیح.

  چتر : احتمالا از طرف همسر یا نامزدتان مورد غضب قرار میگیرید ولی تصمیم آنی نگیرید - به محافظت و ایمنی در برابر مشکلات اشاره دارد.

  اردک : سود فراوان بدست آوردن از راه تلاش و کوشش در مدت زمانی کوتاه.

  صدف : دیدار با دوستان دور دست - شرکت در جشن عروسی - شادی زیاد

  هدهد : خیر - خوشی و رفاه - بزرگی و مقام - پیروزی

  چکش : موفقیت در مشکلات - در مشکلات زندگی پیروز و موفق می شوید نگران نباشید.

 • ویژگی های متولدین بهمن ماه :

سمبل

معروف به

شعار

ستاره حاکم

عنصر وجود

دلو

با آرمان ایده‌آلیستی

من می‌دانم

اورانوس

هو

فلز وجود

سنگ خوش یمن

رنگ محبوب

عدد خوش یمن

روز مبارک

اورانیوم

یاقوت کبود

آبی آسمانی

4

شنبه

 

 فال قهوه روزانه متولدین اسفند

 • قرص : شفا - بهبودی - بزودی از بیماری و مسمومیت شفا پیدا خواهید کرد.

  مار : سمبل دشمنی است - دشمنی زیرک است که از پشت به انسان حمله می کند - امانت – افترا – خدعه - حسادت – ریای زن یا مرد

  اسب سوار : فرد تازه ای در زندگی – خبر خوش – نامزدی – برطرف شدن دلتنگی و آرزوها – مهمان – دوستی

  خط منحنی : دوستان نامناسب – خیانت – دسیسه

  کژدم : دشمن ضعیف - تحمل دردسر و ناراحتی از طرف یک دشمن نادان شما را غمگین میکند.

  اسب : نشانگر یک آرزو می باشد، به خصوص به مژده ای در مورد عشق اشاره می کند (فردی وارد زندگیتان می شود) - تغییرات در وضع زندگی

  سه پایه : حیله و نیرنگ – دسیسه – توسل به زور

 • ویژگی های متولدین اسفند ماه :

سمبل

معروف به

شعار

ستاره حاکم

عنصر وجود

ماهی

با آرمان تفویض

من باور دارم

نپتون

آب

فلز وجود

سنگ خوش یمن

رنگ محبوب

عدد خوش یمن

روز مبارک

تشعشعی از فلزات مصنوعی

زمرد

سایه آبی و سبز دریایی

7

پنج شنبه

 

شناخت معانی تعدادی از اشکال فال قهوه

در ادامه تعدادی از مهمترین شکل هایی که درون فال های قهوه ایجاد می شوند را برای شما بررسی خواهیم کرد که از نظر فالگیران دارای چه معانی می باشد و اگر دوست داشتید که در جمع های خانوادگی اینکار را انجام دهید، بتوانید معانی درست را بیان کنید:

 • آتش: رسیدن به جایگاهی و مقامی والا در زندگی خود.

 • آب: آب در همه فرهنگ ها نشانه روشنایی می باشد و در واقع نشان دهنده رسیدن به موفقیت های شغلی و علمی می باشد.

 • انسان: بسته به نوع واکنش متفاوت است، به طور مثال اگر انسان در حال دعا باشه نشان دهنده رسیدن به حاجت است و اگر سجده باشه نشان دهنده التماس و زاری خواهد بود.

 • انگور: رسیدن بیش از اندازه خیر و برکت به زندگی در آینده.

 • بطری: مراقب سلامتی خود باشید و به نوعی نشان هشدار می باشد.

 • پا: دارای دو معنی می باشد؛ 1. نشان دهنده عمر کم برای فرد می باشد. 2. نشان دهنده سفری کوتاه است.

 • پول: نشانه آنست که وقت و انرژی خود را از دست می دهد و از چیزی رنج می برد.

 • تخم مرغ: در مدت زمان کوتاه صاحب مال و ثروت زیادی خواهد شد.

 • جعبه: داشتن زنی همدم و معاشر که کمتر سازگاری می کند.

آیا این خبر مفید بود؟

نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :

نظر شما

صفحه اول روزنامه ها