جهش حق بیمه تولیدی به همراه مدیریت پورتفو

در هفت سال گذشته بیمه کارآفرین یک جهش بیش از هفت برابری را تجربه کرده است. در شهریور هفت سال گذشته از رقم زیر 400 میلیارد ریال به بالاتر از 24 هزار میلیارد ریال رسیده است.

جهش حق بیمه تولیدی به همراه مدیریت پورتفو
صفحه اقتصاد -

بیمه کارآفرین هدف گذاری های بزرگی انجام داده تا بتواند به ارقام قابل توجهی در صنعت خود برسد. این شرکت بر اساس همین برنامه ریزی ها بود که در شش ماهه نخست امسال رشدی نزدیک به 80 درصدی و در مهر امسال نیز حدود 52 درصد رشد داشت.

به گزارش بانکداری ایرانی، بیمه کارآفرین از جمله شرکت هایی است که تلاش کرده در ابتدا خسارت های پرداختی را مدیریت کند و به سراغ فروش رشته های پر ریسک نرود و پورتفوی خود را کنترل کند.

بر همین اساس در هفت سال گذشته این شرکت یک جهش بیش از هفت برابری را تجربه کرده است. در شهریور هفت سال گذشته از رقم زیر 400 میلیارد ریال به بالاتر از 24 هزار میلیارد ریال رسیده است.

1

این وضعیت در مهر امسال حق بیمه تولیدی را به رقم 28 هزار میلیارد ریال رسانده است.در این ماه نسبت خسارت شرکت حدود 45 درصد رسید البته ضریب خسارت به مراتب کمتر از این رقم است و نشان دهنده مدیریت پورتفوی شرکت است.

2

این موفقیت شرکت بیمه کارآفرین به دلایل متعددی بوده که یکی از این دلایل اصلی هدف گذاری شرکت در بلندمدت بود. اهداف این شرکت در بخش تولید، خسارت، سرمایه گذاری، شبکه فروش، سرمایه انسانی و مدیریتی و زیرساختی بوده است.

این اهداف به شرکت کمک کرده است تا تحقق اعداد عالی محقق شوند. تاجایی که سود این شرکت هم در شهریرو ماه امسال با رشد بالای 20 درصدی محقق شده است. این هدف گذاری ها به شرح زیر هستند.

اهداف و استراتژی های کلی در بخش تولید:

افزایش حق بیمه تولیدی

حفظ ترکیب پرتفوی بهینه

طراحی محصوالت جدید مطابق نیاز بازار

بکار گیری فناوریهای نوین در ارائه خدمات بیمه

اهداف و استراتژی های کلی در بخش خسارت:

کنترل ضریب خسارت شرکت

حفظ نسبت خسارت پایین تر از میانگین صنعت

تسریع در پرداخت خسارت زیاندیدگان

بکارگیری روشهای الکترونیک در راستای تسهیل فرایند اعالم و پرداخت خسارت

اهداف و استراتژی های کلی در بخش مالی و سرمایه گذاری :

افزایش سود پایه هر سهم

شناساسیی فرصت های سرمایه گذاری مناسب در بازار

بهینه سازی ترکیب پرتفوی سرمایه گذاری

حفظ توانگری شرکت در سطح 1

مدیریت بهینه دارایی ها

اهداف و استراتژی های کلی در بخش شبکه فروش :

گسترش شبکه نمایندگی های حقیقی و حقوقی

توسعه سازمان های فروش

مکانیزه نمودن فرایند جذب و پذیرش نمایندگان

توانمند سازی شبکه فروش

اهداف و استراتژی های کلی در بخش سرمایه انسانی :

ارتقای توانمندیهای کارکنان

طراحی و اجرای سیستماتیک نظام ارزیابی عملکرد کارکنان

ارتقاء مسائل رفاهی کارکنان مطابق با شایستگی و توانمندی آنها

اجرای برنامه آموزشی مدون و مستمر

اهداف و استراتژیهای کلی در بخش مدیریتی و زیرساختی :

حمایت و تالش مستمر در اجرای استراتژی تحول دیجیتال

ارتقاء و توسعه برنامه نرم افزار جامع عملیات بیمه ای

اصالح آیین نامه ها و دستورالعمل های سازمان

تکمیل و اجرای کامل آیین نامه حاکمیت شرکتی مصوب شورای عالی بیمه

ساخت ، تکمیل و تجهیز ساختمان مرکزی برای شرکت

مکانیزه نمودن فرایند های شرکت در راستای ارائه خدمات سریع، با کیفت و هزینه مناسب

آیا این خبر مفید بود؟

نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :

نظر شما

اخبار مرتبط سایر رسانه‌ها
    اخبار از پلیکان
    اخبار روز سایر رسانه ها
      اخبار از پلیکان