پیش بینی بورس فردا یکشنبه ۱۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ | بورس روز یکشنبه سقوط؟

در این خبر به پیش بینی بورس فردا یکشنبه ۱۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، پرداخته شده است.

پیش بینی بورس فردا یکشنبه ۱۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ | بورس روز یکشنبه سقوط؟
صفحه اقتصاد -

در این گزارش به وضعیت بورس در هفته جاری و پیش بینی وضعیت بورس اولین روز بورسی هفته سوم اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ می پردازیم. بورس این روز ها با نوسانات خو، غافلگیر کننده شده است و این هفته دوم اردیبهشت ماه را با نوسان به پایان برد. در ادامه جزئیات وضعیت بورس این هفته را شرح داده ایم. 

بورس فردا یکشنبه ۱۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ به کدام سو می رود؟ 

بورس روز شنبه ۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳: در این روز، شاخص کل بورس تهران در پایان معاملات با یک هزار و ۲۲ واحد افزایش در ارتفاع ۲ میلیون و ۳۰۴ هزار و ۹۷۹ واحد ایستاد.

روز شنبه، شاخص هم‌وزن در جریان معاملات این روز با یک هزار و ۳۹۵ واحد رشد به ۷۶۵ هزار و ۴۵ واحد و شاخص قیمت با ۷۸۱ واحد رشد به ۴۲۸ هزار و ۲۲۷ واحد رسید.

روز ۸ اردیبهشت ماه، معامله‌گران در بورس تهران بیش از ۷ میلیارد و ۵۵۰ میلیون سهم و اوراق مالی را به ارزش تقریبی ۴۹ هزار میلیارد ریال با انجام بیش از ۳۵۰ هزار معامله، خرید و فروش کردند.

در این روز، نماد فملی بیشترین اثر مثبت و نمادهای شپنا، شستا، وبملت، شتران، وغدیر و وتجارت بر شاخص بورس بیشترین اثر منفی را گذاشتند.

در معاملات این روز، شاخص فرابورس ایران با ۸۰ واحد افت، به ۲۵ هزار و ۵۲۵ واحد رسید.

روز شنبه، معامله‌گران در فرابورس ایران با انجام بیش از ۲۱۴ هزار داد و ستد، افزون بر ۴ میلیارد و ۴۰۰ سهم و اوراق مالی را خرید و فروش مالکیت کردند.

در این روز، نمادهای تجلی، حسینا و فجهان بیشترین اثر مثبت و نمادهای آریا، شگویا، خاور و سپیدار بر شاخص فرابورس بیشترین اثر منفی را داشتند.

بورس روز یکشنبه ۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳: روز یکشنبه، شاخص کل بورس تهران در پایان معاملات با افت ۲۰ هزار و ۱۴۴ واحدی در ارتفاع ۲ میلیون و ۲۸۴ هزار واحدی ایستاد.

در این روز، شاخص هم‌وزن در جریان معاملات این روز با ۷۵۳۶ واحد کاهش به ۷۵۷ هزار و ۵۰۸ واحد و شاخص قیمت با ۴۲۱۸ واحد افت به ۴۲۴ هزار و ۸ واحد رسید.

روز یکشنبه، معامله گران در بورس تهران بیش از ۷ میلیارد و ۷۷۹ میلیون سهم و اوراق مالی را با انجام ۳۴۵ هزار معامله خرید و فروش کردند که ارزش آن به بیش از ۵۹ هزار و ۱۲۸ میلیارد ریال رسید.

روز ۹ اردیبهشت ماه، نمادهای فملی، فولاد، شپنا، وبملت، شستا، شتران، و شبندر بیشترین نقش را با اثر منفی بر افت شاخص بورس داشتند.

همچنین، شاخص کل فرابورس ایران روز یکشنبه با ۲۳۰ واحد افت به ۲۵ هزار و ۲۸۹ واحد رسید.

گفتنی است که معامله گران در فرابورس بیش از ۴ میلیارد و ۹۴۵ میلیون سهم و اوراق مالی با انجام ۲۰۵ هزار معامله خرید و فروش کردند.

در این روز، نمادهای آریا، خاور، شگویا، هرمز، وسپهر و شبصیر بیشترین اثر منفی را بر شاخص فرابورس گذاشتند.

بورس روز دوشنبه ۱۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳: در این روز شاخص کل بورس تهران در پایان معاملات با افت سه هزار و ۷۳۷ واحدی در ارتفاع ۲ میلیون و ۲۸۱ هزار و ۹۷ واحد ایستاد.

روز دوشنبه، شاخص هم‌وزن در جریان معاملات این روز با ۶۷۱ واحد کاهش به ۷۵۶ هزار و ۸۳۷ واحد و شاخص قیمت با ۳۷۶ واحد افت به ۴۲۳ هزار و ۶۳۲ واحد رسید.

همچنین، معامله گران در بورس تهران حدود ۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون سهم و اوراق مالی را با انجام ۳۳۹ هزار معامله خرید و فروش کردند که ارزش آن به نزدیک ۴۰ هزار میلیارد ریال رسید.

روز ۱۰ اردیبهشت ماه، نمادهای فملی، فولاد، کچاد و کگل شاخص بورس بیشترین افت داشتند.

در این روز، شاخص کل فرابورس ایران بدون تغییر، در ارتفاع ۲۵ هزار و ۲۸۹ واحد ایستاد.

روز دوشنبه، معامله گران در فرابورس بیش از ۸ میلیارد و ۱۰۰ میلیون سهم و اوراق مالی با انجام ۱۸۳ هزار معامله خرید و فروش کردند.

گفتنی است که نمادهای تجلی، سپیدار، توریل و مارون بر شاخص فرابورس بیشترین اثر منفی گذاشتند.

بورس روز سه شنبه ۱۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳: در روز سه شنبه، شاخص کل بورس تهران در پایان معاملات با کاهش ۱۲ هزار و ۲۲۷ واحدی در ارتفاع ۲ میلیون و ۲۶۸ هزار و ۸۴۵ واحد ایستاد.

در این روز، شاخص هم‌وزن در معاملات این روز با ۶ هزار و ۱۸ واحد کاهش به ۷۵۰ هزار و ۸۰۵ واحد و شاخص قیمت با ۳ هزار و ۳۶۹ واحد افت به ۴۲۰ هزار و ۲۵۶ واحد رسید.

روز ۱۱ اردیبهشت ماه، معامله گران در بورس تهران بیش از ۵ میلیارد و ۷۰۰ میلیون سهم و اوراق مالی را با انجام ۲۹۴ هزار معامله خرید و فروش کردند که ارزش آن به بیش از ۳۵ هزار میلیارد ریال رسید.

در این روز، نمادهای فولاد، فملی، شپنا، شبندر، وبملت و فارس در افت شاخص بورس بیشترین نقش را داشتند.

همچنین، شاخص کل فرابورس ایران هم در این روز با ۱۸۹ واحد افت، در ارتفاع ۲۵ هزار و ۱۰۰ واحد ایستاد.

گفتنی است که معامله گران در فرابورس حدود ۴ میلیارد سهم و اوراق مالی با انجام ۱۵۷ هزار معامله خرید و فروش کردند.

نمادهای فجهان، خاور، مادیرا، بپاس، دماوند، هرمز و سپیدار بر شاخص فرابورس بیشترین اثر منفی گذاشتند.

بورس روز چهارشنبه ۱۲ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳: شاخص کل بورس تهران در پایان معاملات این روز با افت 3 هزار و 902 واحدی در ارتفاع ۲ میلیون و ۲۶۴ هزار و ۹۲۴ واحد ایستاد.

روز چهارشنبه، شاخص هم‌وزن در جریان معاملات این روز با ۴۳ واحد افزایش، به ۷۵۰ هزار و ۸۴۴ واحد و شاخص قیمت با ۲۴ واحد افزایش به ۴۲۰ هزار و ۲۷۰ واحد رسید.

روز ۱۲ اردیبهشت ماه، معامله گران در بورس تهران بیش از ۵ میلیارد و ۷۰۰ میلیون سهم و اوراق مالی را با انجام ۲۹۴ هزار معامله خرید و فروش کردند که ارزش آن به بیش از ۳۵ هزار میلیارد ریال رسید.

در این روز، نمادهای فملی، فولاد، کچاد، فارس، کگل، شستا و رمپنا بیشترین اثر را بر شاخص بورس داشتند و همگی باعث کاهش شاخص شدند.

همچنین، شاخص کل فرابورس ایران با ۹۴ واحد رشد، در ارتفاع ۲۵ هزار و ۱۹۴ واحد ایستاد.

روز چهارشنبه، معامله گران در فرابورس حدود ۴ میلیارد و ۶۰۰ میلیون سهم و اوراق مالی با انجام ۱۵۸ هزار معامله خرید و فروش کردند.

در این روز، نمادهای آریا، حسینا، ودی، هرمز، کرمان و شبصیر بیشترین اثر مثبت را بر شاخص فرابورس داشتند.

پیش بینی بورس هفته سوم اردیبهشت ماه ۱۴۰۳

وضعیت شاخص کل بورس در هفته اول اردیبهشت ماه ۱۴۰۳: روز شنبه، شاخص کل بورس تهران در پایان معاملات با یک هزار و ۲۲ واحد افزایش در ارتفاع ۲ میلیون و ۳۰۴ هزار و ۹۷۹ واحد ایستاد. روز یکشنبه، این شاخص در پایان معاملات با افت ۲۰ هزار و ۱۴۴ واحدی در ارتفاع ۲ میلیون و ۲۸۴ هزار واحدی قرار گرفت. روز دوشنبه، شاخص کل بورس تهران با افت سه هزار و ۷۳۷ واحدی به ۲ میلیون و ۲۸۱ هزار و ۹۷ واحد رسید. همچنین روز سه شنبه دوباره این شاخص با کاهش ۱۲ هزار و ۲۲۷ واحدی در ارتفاع ۲ میلیون و ۲۶۸ هزار و ۸۴۵ واحد ایستاد. روز آخر بورسی این هفته، شاخص کل بورس تهران در پایان معاملات این هفته با افت 3 هزار و 902 واحدی در ارتفاع ۲ میلیون و ۲۶۴ هزار و ۹۲۴ واحد قرار گرفت.

پیش بینی بورس یکشنبه ۱۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳

وضعیت شاخص فرابورس ایران در هفته اول اردیبهشت ماه ۱۴۰۳: روز شنبه شاخص فرابورس ایران با ۸۰ واحد افت، به ۲۵ هزار و ۵۲۵ واحد رسید. روز یکشنبه، این شاخص با ۲۳۰ واحد افت به ۲۵ هزار و ۲۸۹ واحد رسید. روز دوشنبه، شاخص کل فرابورس ایران بدون تغییر، در ارتفاع ۲۵ هزار و ۲۸۹ واحد ایستاد. و روز سه شنبه، این شاخص با ۱۸۹ واحد افت، در ارتفاع ۲۵ هزار و ۱۰۰ واحد قرار گرفت. روز چهارشنبه، شاخص کل فرابورس ایران با ۹۴ واحد رشد، در ارتفاع ۲۵ هزار و ۱۹۴ واحد ایستاد.

کدام نمادها بر بورس هفته دوم اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ اثر منفی گذاشتند؟ 

نمادهای تاثیرگذار بر شاخص بورس هفته دوم اردیبهشت ماه ۱۴۰۳: روز شنبه، نماد فملی بیشترین اثر مثبت و نمادهای شپنا، شستا، وبملت، شتران، وغدیر و وتجارت بر شاخص بورس بیشترین اثر منفی را گذاشتند. روز یکشنبه نمادهای فملی، فولاد، شپنا، وبملت، شستا، شتران، و شبندر بیشترین نقش را با اثر منفی بر افت شاخص بورس داشتند. روز دوشنبه، نمادهای فملی، فولاد، کچاد و کگل بر شاخص بورس بیشترین تاثیر افت را داشتند. روز سه شنبه، در این روز، نمادهای فولاد، فملی، شپنا، شبندر، وبملت و فارس در افت شاخص بورس بیشترین نقش را داشتند. روز آخر بورس این هفته، نمادهای فملی، فولاد، کچاد، فارس، کگل، شستا و رمپنا بیشترین اثر را بر شاخص بورس داشتند و همگی باعث کاهش شاخص شدند.

بورس یکشنبه ۱۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ به سمت صعود می رود؟ 

باتوجه به وضعیت سقوط شاخص کل بورس و فرابورس در این هفته و همچنین نمادهای تاثیر گذار بر این شاخص ها، نوسانات و روند ریزش و کاهش های بورس در هفته جاری، نمی توان به بورس هفته سوم اردیبهشت ماه امید داشت و احتمال افت بورس مانند هفته جاری بیشتر از صعود است، و باید منتظر ماند که ببینیم چه اتفاقی در بورس هفته آینده رخ خواهد داد؟ و همچنین ممکن است بورس تغییر مسیر دهد. 

آیا این خبر مفید بود؟

نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :

نظر شما

اخبار مرتبط سایر رسانه‌ها
    اخبار از پلیکان
    اخبار روز سایر رسانه ها
      اخبار از پلیکان