تقویم نجومی امروز یکشنبه ۵ فروردین ۱۴۰۳ + تقویم همسران ۵ فروردین ۱۴۰۳

در این پست از صفحه اقتصاد تقویم نجومی امروز یکشنبه 5 فروردین 1403، مصادف با 13 رمضان 1445 قمری و 24 مارس 2024 از نظرتان می گذرد.

تقویم نجومی امروز یکشنبه 5 فروردین ۱۴۰۳ + تقویم همسران 5 فروردین ۱۴۰۳
صفحه اقتصاد -

تقویم نجومی امروز یکشنبه 5 فروردین 1403، مصادف با 13 رمضان 1445 و 24 مارس 2024 از نظرتان می گذرد.️ امروز یکشنبه متعلق است به امام علی علیه السلام و حضرت فاطمه زهراسلام‌الله‌علیها ، اعمال نیک خود را به پیشگاه مقدس ایشان هدیه کنیم تا ثواب دوچندان نصیبمان گردد.

مناسبت های 5 فروردین

۵ فروردین پنجمین روز از سال در گاه‌شماری خورشیدی است. به پایان سال ۳۶۰ روز (۳۶۱ روز در سال کبیسه) مانده‌است.

 • ۱۲۷۱ - صدور فتوای تحریم تنباکو توسط میرزای شیرازی
 • ۱۳۵۸ - خروج رسمی ایران از پیمان سنتو
 • ۱۳۶۷ - آغاز عملیات بیت‌المقدس ۴
 • ۱۳۸۸ - سیل ۱۳۸۸ قم
 • ۱۳۹۷ - طوفان ۱۳۹۷ اردبیل و ارومیه
 • ۱۳۹۸ - سیل ۵ فروردین ۱۳۹۸ شیراز
 • ۱۳۹۸ - آغاز موج نخست سیل ۱۳۹۸ جنوب و غرب ایران
 • ۱۳۹۸ - آغاز موج نخست سیل ۱۳۹۸ لرستان
 • روز دارابگرد به روایتی زادروز زرتشت

۱۳ رمضان، سیزدهمین روز از ماه رمضان در تقویم هجری قمری است.

در تقویم هجری قمری قراردادی این روز دویست و چهل و نهمین روز سال است.

۲۴ مارس در تقویم گرگوری، هشتاد و سومین (در سال‌های کبیسه هشتاد و چهارمین) روز سال است. ۲۸۲ روز تا پایان سال باقی است.

 • روز جهانی سل
 • روز جهانی مراکز داده

IMG_20240320_112247_448

امروز مناسب برای این امور می باشد:

به لحاظ موقعیت قمر : خرید باغ و زمین زراعی، داد و ستد و تجارت، آغاز بنایی و خشت بنا نهادن، قباله و قولنامه نوشتن، خرید خانه، امور زراعی و کشاورزی و امور آموزشی خوب است

اصلاح سر و صورت: خوب نیست.

امروز از منازعه پرهیز گردد.

برای امور زیر نیک است:

خرید باغ و زمین زراعی

داد و ستد و تجارت

آغاز بنایی و خشت بنا نهادن

قباله و قولنامه نوشتن

خرید خانه

امور زراعی و کشاورزی

امور آموزشی و تعلیمی

ممنوعات:

امور مربوط به حرز

منازعه

دیدارها

زایمان 

مناسب نیست.

مسافرت

 خوب است ولی همراه صدقه باشد.

انعقاد نطفه (شب یکشنبه)

دلیلی بر کراهت یا استحباب ندارد.

حجامت،خون‌دادن،فصد،زالو انداختن

سلامت آفرین است.

ناخن گرفتن

روز مناسبی نیست.

ممکن است موجب بی‌برکتی در زندگی گردد.

بریدن پارچه

روز مناسبی نیست.

موجب غم و اندوه شده و برای شخص، مبارک نخواهد بود‌

(این حکم شامل خرید لباس نیست)

تعبیر خواب

رویایی که امشب (شب یکشنبه) دیده شود، تعبیرش طبق آیه۱۳ سوره مبارکه "رعد" است.

﴿﷽ یسبح الرعد بحمده...﴾

چیزی باعث ملال خاطر خواب بیننده گردد. صدقه دهد تا برطرف شود. ان شاءالله

مطلب خود را در این مضامین قیاس کنید.

وقت استخاره

از طلوع آفتاب تا ساعت ۱۲

از ساعت ۱۶ تا مغرب

ساعات سعد و نحس روز یکشنبه 5 فروردین 1403

ردیف روز هفته از ساعت تا ساعت ساعت فلکی سعد / نحس
1 شنبه ۱۴۰۳-۰۱-۰۴ ۲۳:۴۱:۰۰ ۱۴۰۳-۰۱-۰۵ ۰۰:۴۱:۰۰ عطارد  ممتزج (هم سعد و هم نحس)
2 یکشنبه ۱۴۰۳-۰۱-۰۵ ۰۰:۴۱:۰۰ ۱۴۰۳-۰۱-۰۵ ۰۱:۴۱:۰۰ قمر  تابع (براساس موقعیت)
3 یکشنبه ۱۴۰۳-۰۱-۰۵ ۰۱:۴۱:۰۰ ۱۴۰۳-۰۱-۰۵ ۰۲:۴۱:۰۰ زحل  نحس اکبر
4 یکشنبه ۱۴۰۳-۰۱-۰۵ ۰۲:۴۱:۰۰ ۱۴۰۳-۰۱-۰۵ ۰۳:۴۱:۰۰ مشتری  سعد اکبر
5 یکشنبه ۱۴۰۳-۰۱-۰۵ ۰۳:۴۱:۰۰ ۱۴۰۳-۰۱-۰۵ ۰۴:۴۱:۰۰ مریخ  نحس اصغر
6 یکشنبه ۱۴۰۳-۰۱-۰۵ ۰۴:۴۱:۰۰ ۱۴۰۳-۰۱-۰۵ ۰۵:۴۱:۰۰ شمس  سعد
7 یکشنبه ۱۴۰۳-۰۱-۰۵ ۰۵:۴۱:۰۰ ۱۴۰۳-۰۱-۰۵ ۰۶:۴۱:۰۰ زهره  سعد اصغر
8 یکشنبه ۱۴۰۳-۰۱-۰۵ ۰۶:۴۱:۰۰ ۱۴۰۳-۰۱-۰۵ ۰۷:۴۱:۰۰ عطارد  ممتزج (هم سعد و هم نحس)
9 یکشنبه ۱۴۰۳-۰۱-۰۵ ۰۷:۴۱:۰۰ ۱۴۰۳-۰۱-۰۵ ۰۸:۴۱:۰۰ قمر  تابع (براساس موقعیت)
10 یکشنبه ۱۴۰۳-۰۱-۰۵ ۰۸:۴۱:۰۰ ۱۴۰۳-۰۱-۰۵ ۰۹:۴۱:۰۰ زحل  نحس اکبر
11 یکشنبه ۱۴۰۳-۰۱-۰۵ ۰۹:۴۱:۰۰ ۱۴۰۳-۰۱-۰۵ ۱۰:۴۱:۰۰ مشتری  سعد اکبر
12 یکشنبه ۱۴۰۳-۰۱-۰۵ ۱۰:۴۱:۰۰ ۱۴۰۳-۰۱-۰۵ ۱۱:۴۱:۰۰ مریخ  نحس اصغر
13 یکشنبه ۱۴۰۳-۰۱-۰۵ ۱۱:۴۱:۰۰ ۱۴۰۳-۰۱-۰۵ ۱۲:۴۱:۰۰ شمس  سعد
14 یکشنبه ۱۴۰۳-۰۱-۰۵ ۱۲:۴۱:۰۰ ۱۴۰۳-۰۱-۰۵ ۱۳:۴۱:۰۰ زهره  سعد اصغر
15 یکشنبه ۱۴۰۳-۰۱-۰۵ ۱۳:۴۱:۰۰ ۱۴۰۳-۰۱-۰۵ ۱۴:۴۱:۰۰ عطارد  ممتزج (هم سعد و هم نحس)
16 یکشنبه ۱۴۰۳-۰۱-۰۵ ۱۴:۴۱:۰۰ ۱۴۰۳-۰۱-۰۵ ۱۵:۴۱:۰۰ قمر  تابع (براساس موقعیت)
17 یکشنبه ۱۴۰۳-۰۱-۰۵ ۱۵:۴۱:۰۰ ۱۴۰۳-۰۱-۰۵ ۱۶:۴۱:۰۰ زحل  نحس اکبر
18 یکشنبه ۱۴۰۳-۰۱-۰۵ ۱۶:۴۱:۰۰ ۱۴۰۳-۰۱-۰۵ ۱۷:۴۱:۰۰ مشتری  سعد اکبر
19 یکشنبه ۱۴۰۳-۰۱-۰۵ ۱۷:۴۱:۰۰ ۱۴۰۳-۰۱-۰۵ ۱۸:۴۱:۰۰ مریخ  نحس اصغر
20 یکشنبه ۱۴۰۳-۰۱-۰۵ ۱۸:۴۱:۰۰ ۱۴۰۳-۰۱-۰۵ ۱۹:۴۱:۰۰ شمس  سعد
21 یکشنبه ۱۴۰۳-۰۱-۰۵ ۱۹:۴۱:۰۰ ۱۴۰۳-۰۱-۰۵ ۲۰:۴۱:۰۰ زهره  سعد اصغر
22 یکشنبه ۱۴۰۳-۰۱-۰۵ ۲۰:۴۱:۰۰ ۱۴۰۳-۰۱-۰۵ ۲۱:۴۱:۰۰ عطارد  ممتزج (هم سعد و هم نحس)
23 یکشنبه ۱۴۰۳-۰۱-۰۵ ۲۱:۴۱:۰۰ ۱۴۰۳-۰۱-۰۵ ۲۲:۴۱:۰۰ قمر  تابع (براساس موقعیت)
24 یکشنبه ۱۴۰۳-۰۱-۰۵ ۲۲:۴۱:۰۰ ۱۴۰۳-۰۱-۰۵ ۲۳:۴۱:۰۰ زحل  نحس اکبر

IMG_20240320_112246_809

ذکر روز یکشنبه

یا ذالجلال و الاکرام ۱۰۰ مرتبه

ذکر بعد از نماز صبح

۴۸۹ مرتبه «یا فتاح»، موجب فتح و نصرت یافتن می‌گردد.

آیا امروز یکشنبه 5 فروردین 1403 قمر در عقرب است؟

خیر امروز یکشنبه 5 فروردین قمردرعقرب نیست.

قمردرعقرب فروردین ماه: روز چهارشنبه ۸ فروردین ساعت ۱۳ بعدازظهر قمر داخل عقرب می‌شود و روز جمعه ۱۰ فروردین ساعت ۲۳ شب قمر از عقرب خارج می‌شود.

قمر در عقرب بر مبنای برج عقرب

یک مبنای دیگر که اهل نجوم در رابطه با قمر در عقرب بیشتر از آن آگاهی دارند و سختی کار آن این است که شناخت آن نیاز به تخصص های خاص نجومی دارد، وجود قمر در برج عقرب هست که معمولا از انتهای زمان وجود قمر در صورت فلکی عقرب آغاز می شود و تا دو روز بعد ادامه دارد، این مبنا یک مبنای کاملا تخصصی است که از اختبارات دقییق نجومی بدست می آید و اکثرا به این زمان اهمیت داده نمی شود اما از آن جایی که احتیاط شرط عقل است، گاهی اقتضای این وجود دارد از انجام امور مهمه درایام قمر در عقرب خود داری کرد تا بهترین نتیجه بدست آورده شود.

کارهای مکروه در روزهای قمر در عقرب

خوب است بدانید که چه کارهایی را نباید در روزهای قمر در عقرب انجام بدهید. البته در کتاب‌های فقهی انجام دادن این امور مکروه دانسته شده‌اند و حرام نیستند. به طور کلی، انجام کاری در این ایام حرام محسوب نمی‌شود و انجام این کارها در ایام قمر در عقرب شگون ندارد. بنابراین ممکن است انجام دادن آنها عواقب خوبی نداشته باشد.

از امام صادق علیه‌السّلام هم روایتی داریم که: «من سافر أو تزوّج و القمر فی العقرب لم یر الحسنى»؛ یعنى وقتى که قمر در عقرب است، هر کس مسافرت کند یا عقد نکاح نماید، نیکویى نبیند.

محقق هم در شرایع نوشته است: «و یکره إیقاع النکاح و القمر فی العقرب» ازدواج و عقد نکاح (یا نزدیکی) در ایام قمر در عقرب، مکروه است. (شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج‌۲، ص. ۲۱۱)

علاوه بر این، سایر دانشمندان اسلامی و منجمان نیز گفته‌اند که بهتر است بعضی کارها را در ایام قمر در عقرب انجام ندهید.

IMG_20240320_112247_059

نماز روز یکشنبه

از حضرت امام حسن عسکری روایت شده: هر که روز یکشنبه چهار رکعت نماز بجای آورد و در هر رکعت سوره «حمد» و «تَبارَک» بخواند، حق‌تعالی او را در بهشت جا دهد، هر جای آن‌که بخواهد، بین طلوع آفتاب تا ابتدای ظهر

دعای روز یکشنبه

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ، بِسْمِ اللّٰهِ الَّذِى لَاأَرْجُو إِلّا فَضْلَهُ، وَلَا أَخْشىٰ إِلّا عَدْلَهُ، وَلَا أَعْتَمِدُ إِلّا قَوْلَهُ، وَلَا أُمْسِکُ إِلّا بِحَبْلِهِ، بِکَ أَسْتَجِیرُ یَا ذَا الْعَفْوِ وَالرِّضْوانِ مِنَ الظُّلْمِ وَالْعُدْوانِ، وَمِنْ غِیَرِ الزَّمانِ، وَتَواتُرِ الْأَحْزانِ، وَطَوارِقِ الْحَدَثانِ، وَمِنِ انْقِضَاءِ الْمُدَّهِ قَبْلَ التَّأَهُّبِ وَالْعُدَّهِ، وَ إِیَّاکَ أَسْتَرْشِدُ لِمَا فِیهِ الصَّلَاحُ وَالْإِصْلاحُ، وَبِکَ أَسْتَعِینُ فِیَما یَقْتَرِنُ بِهِ النَّجَاحُ وَ الإِنْجَاحُ، وَ إِیَّاکَ أَرْغَبُ فِى لِبَاسِ الْعافِیَهِ وَتَمامِها وَ شُمُولِ السَّلَامَهِ وَدَوامِهَا، وَأَعُوذُ بِکَ یَا رَبِّ مِنْ هَمَزاتِ الشَّیَاطِینِ، وَ أَحْتَرِزُ بِسُلْطانِکَ مِنْ جَوْرِ السَّلَاطِینِ؛

به نام خدا که رحتمش بسیار و مهربانی‌اش همیشگی است، به نام خدایی که جز به فضل و بخشش او امید نبستم و جز از عدالت او نهراسم و جز به سخن او اعتماد نکنم و جز به ریسمانش چنگ نزنم، تنها به تو پناه می‌آورم ای خدای گذشت کننده و خوشنود شونده از ستم و دشمنی و پیش‌آمدهای روزگار و اندوه‌های پیاپی و از بدبختی‌ها و حوادث ناگوار دوران و از گذشت عمر پیش از مهیا شدن و توشه برداشتن و تنها از تو راهنمایی می‌جویم به‌سوی آنچه خیر و صلاح من در آن است و فقط از تو یاری می‌خواهم در آنچه پیروزی و رستگاری با آن همراه است و در پوشیدن لباس تندرستی و کمال آن و فراگیری سلامتی و دوام آن تنها به تو دل می‌بندم و به تو پناه می‌آورم ای پروردگار من از وسوسه‌های شیاطین و به یاری اقتدار و قدرتت می‌پرهیزم از ستم پادشاهان،

فَتَقَبَّلْ مَا کَانَ مِنْ صَلَاتِى وَصَوْمِى، وَاجْعَلْ غَدِى وَمَا بَعْدَهُ أَفْضَلَ مِنْ سَاعَتِى وَیَوْمِى، وَأَعِزَّنِى فِى عَشِیرَتِى وَقَوْمِى، وَاحْفَظْنِى فِى یَقْظَتِى وَنَوْمِى، فَأَنْتَ اللّٰهُ خَیْرٌ حَافِظاً، وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِینَ، اللّٰهُمَّ إِنِّى أَبْرَأُ إِلَیْکَ فِى یَوْمِى هٰذَا وَمَا بَعْدَهُ مِنَ الْآحادِ، مِنَ الشِّرْکِ وَالْإِلْحَادِ، وَأُخْلِصُ لَکَ دُعَائِى تَعَرُّضاً لِلْإِجَابَهِ، وَأُقِیمُ عَلَىٰ طَاعَتِکَ رَجَاءً لِلْإِثَابَهِ، فَصَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ خَیْرِ خَلْقِکَ، الدَّاعِى إِلَىٰ حَقِّکَ، وَأَعِزَّنِى بِعِزِّکَ الَّذِى لَایُضَامُ، وَاحْفَظْنِى بِعَیْنِکَ الَّتِى لَاتَنَامُ، وَاخْتِمْ بِالانْقِطَاعِ إِلَیْکَ أَمْرِى، وَبِالْمَغْفِرَهِ عُمْرِى، إِنَّکَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِیمُ.

پس آنچه از نماز و روزه‌ام صورت گرفته بپذیر و فردا و روزهای پس از آن مرا بهتر از این ساعت و امروزم قرار ده و مرا در بین خویشاوندان و بستگانم توانمند کن و در بیداری و خواب نگهدارم باش، چراکه تویی خدا و بهترین نگهدار و تویی مهربان‌ترین مهربانان. خدایا، من در امروزم و یکشنبه‌های دیگر از شرک و بی‌دینی، به‌سوی تو بیزاری می‌جویم و دعایم را فقط برای تو خالص می‌کنم تا در معرض اجابت قرار گیرد و به امید پاداش تو بر طاعتت پایداری می‌کنم، پس درود فرست بر بهترین آفریده‌ات محمّد آن‌که دعوت‌کننده مردم به حقانیت تو بود و مرا نیرومند گردان با نیرومندی خواری ناپذیرت و به دیده بی‌خواب خودت نگاهم دار و کارم را با گسستن از همه خلق و پیوستن به تو و عمرم را با آمرزش خویش پایان‌بخش، همانا تویی بسیار آمرزنده و مهربان.

زیارت روز یکشنبه امام علی (ع)

السَّلامُ عَلَى الشَّجَرَهِ النَّبَوِیَّهِ، وَالدَّوْحَهِ الْهَاشِمِیَّهِ، الْمُضِیئَهِ الْمُثْمِرَهِ بِالنُّبُوَّهِ الْمُونِقَهِ بِالْإِمَامَهِ، وَعَلىٰ ضَجِیعَیْکَ آدَمَ وَنُوحٍ عَلَیْهِمَا السَّلامُ . السَّلامُ عَلَیْکَ وَعَلَىٰ أَهْلِ بَیْتِکَ الطَّیِّبِینَ الطَّاهِرِینَ، السَّلامُ عَلَیْکَ وَعَلَى الْمَلائِکَهِ الْمُحْدِقِینَ بِکَ وَالْحَافِّینَ بِقَبْرِکَ، یَا مَوْلاىَ یَا أَمِیرَالْمُؤْمِنِینَ، هَذاَ یَوْمُ الْأَحَدِ وَهُوَ یَوْمُکَ وَبِاسْمِکَ، وَأَنَا ضَیْفُکَ فِیهِ وَجارُکَ، فَأَضِفْنِى یَا مَوْلاىَ وَأَجِرْنِى، فَإِنَّکَ کَرِیمٌ تُحِبُّ الضِّیافَهَ، وَمَأْمُورٌ بِالْإِجارَهِ، فَافْعَلْ مَا رَغِبْتُ إِلَیْکَ فِیهِ، وَرَجَوْتُهُ مِنْکَ، بِمَنْزِلَتِکَ وَآلِ بَیْتِکَ عِنْدَاللّٰهِ، وَمَنْزِلَتِهِ عِنْدَکُمْ، وَبِحَقِّ ابْنِ عَمِّکَ رَسُولِ‌اللّٰهِ صَلَّى‌اللّٰهُ‌عَلَیْهِ‌وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَعَلَیْهِمْ أَجْمَعِینَ.

سلام بر شجره نبوت و درخت تنومند هاشمی، درخت تابان و بارور به برکت نبوّت و خرّم و سرسبز به حرمت امامت و بر دو آرمیده در کنارت آدم و نوح (درود بر آن‌ها باد). سلام بر تو و بر اهل‌بیت پاک و پاکیزه‌ات، سلام بر تو و بر فرشتگان حلقه‌زننده بر اطرافت و گردآمده بر قبرت، ای مولای من، ای امیرمؤمنان، امروز روز یکشنبه و روز تو و به نام توست و من در این روز میهمان و پناهنده به توأم، ای مولای من، از من پذیرایی کن و مرا پناه ده، همانا تو بزرگ‌منش و مهمان‌نوازی را دوست داری و از سوی خدا مأمور به پناه دادنی، پس برآور خواهشی را که برای آن در این روز بسوی تو روی آوردم و آن را از تو امید دارم، به حق مقام والای خود و جایگاه بلند اهل‌بیتت نزد خدا و جایگاه خدا نزد شما و به‌حق پسر عمویت رسول خدا که خدا بر او و خاندانش، همه و همه درود و سلام فرستد.

زیارت روز یکشنبه حضرت زهرا (س)

السَّلامُ عَلَیْکِ یَا مُمْتَحَنَهُ، امْتَحَنَکِ الَّذِى خَلَقَکِ فَوَجَدَکِ لِمَا امْتَحَنَکِ صَابِرَهً، أَنَا لَکِ مُصَدِّقٌ صَابِرٌ عَلَىٰ مَا أَتىٰ بِهِ أَبُوکِ وَوَصِیُّهُ صَلَواتُ اللّٰهِ عَلَیْهِما، وَأَنَا أَسْأَلُکِ إِنْ کُنْتُ صَدَّقْتُکِ إِلّا أَلْحَقْتِنِى بِتَصْدِیقِى لَهُمَا، لِتُسَرَّ نَفْسِى، فَاشْهَدِى أَنِّى ظاهِرٌ بِوَلَایَتِکِ وَوَِلایَهِ آلِ بَیْتِکِ صَلَوَاتُ اللّٰهِ عَلَیْهِمْ أَجْمَعِینَ.

سلام بر تو ای آزموده شده، آن‌که تو را آفرید آزمودت، پس تو را به آنچه آزمود شکیبا یافت، من از صمیم قلب به تو ایمان دارم و بر آنچه پدر بزرگوارت و جانشینش (درود خدا بر آن دو باد) آوردند بردبارم و از تو می‌خواهم ازآنجاکه مؤمن به تو هستم مرا به گروندگان آن دو ملحق سازی تا دلشاد گردم، پس گواه باش که همانا من تنها به ولایت تو و ولایت اهل‌بیتت (که درود خدا بر همه آنان باد) پیروز شدم.

زیارت حضرت زهرا(س) به روایتی دیگر:

السَّلامُ عَلَیْکِ یَا مُمْتَحَنَهُ، امْتَحَنَکِ الَّذِى خَلَقَکِ قَبْلَ أَنْ یَخْلُقَکِ، وَکُنْتِ لِمَا امْتَحَنَکِ بِهِ صَابِرَهً، وَنَحْنُ لَکِ أَوْلِیَاءٌ مُصَدِّقُونَ، وَ لِکُلِّ مَا أَتىٰ بِهِ أَبُوکِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَأَتىٰ بِهِ وَصِیُّهُ عَلَیْهِ السَّلامُ مُسَلِّمُونَ، وَنَحْنُ نَسْأَلُکَ اللّٰهُمَّ إِذْ کُنَّا مُصَدِّقِینَ لَهُمْ أَنْ تُلْحِقَنَا بِتَصْدِیقِنا بِالدَّرَجَهِ الْعَالِیَهِ، لِنُبَشِّرَ أَنْفُسَنَا بِأَنَّا قَدْ طَهُرْنا بِوَِلایَتِهِمْ عَلَیْهِمُ السَّلامُ.

سلام بر تو ای آزموده شده، آزمودت آن‌که تو را آفرید پیش از آفریدنت در دنیا و در آن آزمون شکیبا بودی و ما دوستان و تصدیق‌کنندگان توییم و به همه‌ی آنچه پدر بزرگوارت (درود خدا بر او و خاندانش باد) و جانشینش (درود بر او) آوردند سر می‌سپاریم؛ خدایا! از تو می‌خواهیم ازآن‌رو که تصدیق‌کنندگان آن بزرگواران بودیم ما را به خاطر این باور به درجه‌ی والا برسانی تا خود را بشارت دهیم که به ولایت آنان پاک گشتیم (درود بر آنان).

آیا این خبر مفید بود؟

نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :

نظر شما

اخبار مرتبط سایر رسانه‌ها
  اخبار از پلیکان

  آخرین اخبار

  اخبار روز سایر رسانه ها
   اخبار از پلیکان