قیمت برنج ایرانی و خارجی امروز پنجشنبه ۶ مهر ۱۴۰۲

در این پست از صفحه اقتصاد قیمت برنج ایرانی و خارجی امروز پنجشنبه ۶ مهر ۱۴۰۲ در بازار تهران و شمال از نظرتان می گذرد.

قیمت برنج ایرانی و خارجی امروز پنجشنبه ۶ مهر ۱۴۰۲
صفحه اقتصاد -

امروز در بازار، قیمت برنج طارم هاشمی، ضمانت 100%اصل، پلمپ، بدون قاطی درجه‌ 1 با توجه به بازار و نیاز مشتریان به  ۱۰۵٬۰۰۰ تومان برای هر کیلوگرم اعلام شد.

بازار امروز، برنج طارم هاشمی اعلا - ۱۰ کیلویی را با قیمت ۷۵۰٬۰۰۰ تومان برای هر کیلوگرم در اختیار مشتریان قرار داد.

امروز در بازار، برنج هاشمی عطری اعلا (کشت اول) خالص وتضمینی ( ده کیلو) با یک قیمت فوق‌العاده ۷۲۰٬۰۰۰ تومان برای هر کیلوگرم به معامله گذاشته شد تا مشتریان از این فرصت استفاده کردند.

جدول زیر قیمت انواع برنج ایرانی و خارجی و قیمت برنج هاشمی را در برندهای مختلف بررسی کرده است.

1662848_272

قیمت برنج هاشمی اعلاء امروز در بازار با توجه به شرایط فعلی به ۱٬۱۵۰٬۰۰۰ تومان رسید و این فرصت برای مشتریان به عنوان یک گزینه اقتصادی ارائه شد.

امروز در بازار، برنج طارم معطر ممتاز ۱۰ کیلویی گلستان با یک قیمت به ۱٬۰۵۰٬۰۰۰ تومن برای هر کیلوگرم به فروش رسید و مشتریان از این فرصت بهره‌برداری کردند.

برنج هاشمی اعیانی آستانه اشرفیه- 400 کیلوگرم امروز با توجه به بازار و نیاز مشتریان به قیمت  ۳۹٬۲۰۰٬۰۰۰ تومان به معامله گذاشته شد.

در بازار امروز، قیمت برنج مژده ۱۱۲۱ هندوستان- ۱۰کیلوگرم با توجه به شرایط فعلی به ۵۶۵٬۰۰۰ تومان رسید.

امروز در بازار، برنج شیرودی با قیمت ۵۳٬۰۰۰ تومان برای هر کیلوگرم به معامله گذاشته شد.

مرغ امروز با یک تغییر قیمت به ۱۱۹٬۰۰۰ تومان در بازار عرضه شد.

در بازار امروز، قیمت برنج کامفیروزی یک کیلویی جهت تست با توجه به شرایط فعلی به ۹۰٬۰۰۰ تومان رسید.

امروز در بازار، قیمت برنج هاشمی ۱۰ کیلویی درجه یک با توجه به بازار و نیاز مشتریان به ۷۳٬۰۰۰ تومان برای هر کیلوگرم اعلام شد.

قیمت برنج ایرانی امروز

لیست قیمت برنج ایرانی قیمت (تومان) زمان بروزرسانی
برنج طارم هاشمی، ضمانت 100%اصل، پلمپ، بدون قاطی درجه‌ 1 ۱۰۵٬۰۰۰ 45 دقیقه پیش
برنج طارم هاشمی اعلا - 10 کیلویی ۷۵۰٬۰۰۰ 39 دقیقه پیش
برنج هاشمی عطری اعلا (کشت اول) خالص وتضمینی ( ده کیلو) ۷۲۰٬۰۰۰ 7 دقیقه پیش
برنج هاشمی اعلاء ۱٬۱۵۰٬۰۰۰ 45 دقیقه پیش
برنج طارم معطر ممتاز 10 کیلویی گلستان ۱٬۰۵۰٬۰۰۰ 51 دقیقه پیش
برنج هاشمی اعیانی آستانه اشرفیه- 400 کیلوگرم ۳۹٬۲۰۰٬۰۰۰ 43 دقیقه پیش
برنج مژده ۱۱۲۱ هندوستان- ۱۰کیلوگرم ۵۶۵٬۰۰۰ 14 دقیقه پیش
برنج شیرودی ۵۳٬۰۰۰ 28 دقیقه پیش
برنج طارم هاشمی کشت دوم ۱۱۹٬۰۰۰ 45 دقیقه پیش
برنج کامفیروزی یک کیلویی جهت تست ۹۰٬۰۰۰ 38 دقیقه پیش
برنج هاشمی 10 کیلویی درجه یک ۷۳٬۰۰۰ 8 دقیقه پیش
نیمدانه (لاشه) برنج هاشمی 10 کیلوگرم ۴۵۰٬۰۰۰ همین حالا
برنج هاشمی صدری ممتاز 10 کیلویی (چوم) ۹۸۰٬۰۰۰ 48 دقیقه پیش
طارم دم سیاه فریدونکنار – 10 کیلوگرم ۲٬۱۰۰٬۰۰۰ 20 دقیقه پیش
برنج طارم استخوانی درجه یک(کیسه 10 کیلویی) ۶۳۰٬۰۰۰ 47 دقیقه پیش
برنج نیم دانه کامفیروزی (خرده برنج ) - 5کیلوگرم ۲۵۰٬۰۰۰ 13 دقیقه پیش
برنج عنبربو درجه 1 + تضمین کیفیت ۶۶۹٬۰۰۰ 43 دقیقه پیش
برنج کشت دوم ممتاز معطر ایرانی 4.5 کیلوگرم گلستان ۵۱۸٬۰۰۰ 39 دقیقه پیش
برنج نیم دانه هاشمی درجه یک 10 کیلویی ۴۵۰٬۰۰۰ 7 دقیقه پیش
برنج هاشمی درجه یک گیلان _ 5 کیلویی (تضمین کیفیت) ۴۷۰٬۰۰۰ 29 دقیقه پیش
برنج لاشه هاشمی درجه یک 10 کیلویی ۵۰۰٬۰۰۰ 37 دقیقه پیش
لاشه برنج هاشمی اعلا‌ء 10 کیلویی ۵۵۰٬۰۰۰ 55 دقیقه پیش
برنج کله اسبی وحشی 10 کیلو گرمی ۱٬۴۸۰٬۰۰۰ 38 دقیقه پیش
برنج طارم هاشمی ممتاز معطر(کیسه 10 کیلویی) ۱٬۱۸۰٬۰۰۰ 9 دقیقه پیش
برنج هاشمی تازه ۱۰ کیلویی ۸۰۰٬۰۰۰ 39 دقیقه پیش
برنج خاطره 10کیلویی هندی ۶۱۸٬۰۰۰ 39 دقیقه پیش
برنج هاشمی درجه یک 10کیلویی الک یک فوق اعلاء ۹۹۰٬۰۰۰ 53 دقیقه پیش
برنج هاشمی ممتاز آستانه اشرفیه- 10کیلوگرم ۹۷۵٬۰۰۰ 24 دقیقه پیش
برنج ایرانی خوشپخت آذوقه ۳۸۹٬۰۰۰ 51 دقیقه پیش
برنج طارم هاشمی(خرید مستقیم از کشاورز) ۷۸٬۰۰۰ 43 دقیقه پیش
برنج لنجان اعلا 10کیلویی ۸۰۰٬۰۰۰ 26 دقیقه پیش
برنج هاشمی معطر 1.5 کیلویی | گیلان کشت ۱۹۶٬۰۰۰ 44 دقیقه پیش
برنج عنبربو ۵۵٬۰۰۰ 33 دقیقه پیش
برنج هاشمی ارگانیک آستانه 10 کیلویی فوق اعلا درجه یک ۱۳۰٬۰۰۰ 19 دقیقه پیش
برنج علی کاظمی گیلان 10 کیلوگرم برنج آنلاین ۱٬۱۷۰٬۰۰۰ 10 دقیقه پیش
برنج نیم دانه هاشمی درجه یک 20 کیلویی ۸۲۰٬۰۰۰ 22 دقیقه پیش
برنج ایرانی فجر ۹۱٬۰۰۰ 19 دقیقه پیش
برنج عنبر بو معطر(کیسه 10 کیلویی) ۷۵۰٬۰۰۰ 27 دقیقه پیش
برنج طارم محلی فریدونکنار خالص اعلا ( 10 کیلوگرم ) ۶۰۰٬۰۰۰ 17 دقیقه پیش
برنج نیم دانه عنبربو درجه 1 + تضمین کیفیت ۴۴۹٬۰۰۰ 31 دقیقه پیش
برنج هاشمی نیم دانه آستانه یک کیلویی ۶۴٬۰۰۰ 11 دقیقه پیش
برنج سوشی فوجی موری یک کیلوگرم ۸۵٬۰۰۰ 26 دقیقه پیش
برنج دودی صدری 5 کیلویی (تضمین کیفیت) ۳۵۵٬۰۰۰ 26 دقیقه پیش
برنج پر محصول ندا اعلاء ۴۸٬۸۰۰ 34 دقیقه پیش
برنج دم سیاه 10 کیلوگرمی ۷۶۵٬۰۰۰ 13 دقیقه پیش
برنج طارم هاشمی درجه 1 + تضمین کیفیت ۹۶۴٬۰۰۰ 47 دقیقه پیش
برنج صدری معطر 1.5 کیلویی | گیلان کشت ۲۴۰٬۰۰۰ 37 دقیقه پیش
برنج ندا – طارم استخوانی خوشپخت کیسه 10 کیلویی ۵۸۰٬۰۰۰ 31 دقیقه پیش
برنج طارم هاشمی خوش پخت و خوش عطر کیسه ۱۰ کیلویی ۱۱۳٬۰۰۰ 6 دقیقه پیش
برنج کامفیروزی بردیا وزن 5 کیلو گرم ۴۶۶٬۹۲۸ 37 دقیقه پیش
برنج طارم محلی شیروان ایلام ۷۵٬۰۰۰ 21 دقیقه پیش
برنج عنبر بو ۴۰٬۰۰۰ 12 دقیقه پیش
خرید برنج صدری عطری 10 کیلویی | گیلان کشت ۱٬۵۵۰٬۰۰۰ 14 دقیقه پیش
برنج هاشمی سرلاشه درجه یک 10 کیلویی ۶۰۰٬۰۰۰ 26 دقیقه پیش
برنج طارم اشرافی گیلان کشت دوم 1 تن برنج آنلاین ۱۳۱٬۱۳۰٬۰۰۰ 43 دقیقه پیش
برنج هندی دانه بلند ۱۱۲۱ خوشبخت 10 کیلوگرمی ا - ۵۸۵٬۰۰۰ 26 دقیقه پیش
برنج لاشه طارم هاشمی(کیسه 5 کیلویی) ۳۵۰٬۰۰۰ 13 دقیقه پیش
برنج دودی هاشمی – 10 کیلوگرم ۱٬۵۰۰٬۰۰۰ 21 دقیقه پیش
برنج طارم ممتاز آستانه اشرفیه کیسه 10 کیلویی با پخت عالی ۸۰۰٬۰۰۰ همین حالا
برنج نیم دانه 10 کیلویی هاشمی گیلان بادومیا ۹۰۰٬۰۰۰ 6 دقیقه پیش
برنج طارم اشرافی گیلان کشت دوم 10 کیلوگرم برنج آنلاین ۱٬۳۹۵٬۰۰۰ همین حالا
برنج شکسته طارم معطر گلستان مقدار 4.5 کیلوگرم ۳۶۳٬۰۰۰ 45 دقیقه پیش
برنج عنبربو شوشتر اخوان مومن زاده وزن 10 کیلوگرم ۸۴۰٬۰۰۰ 39 دقیقه پیش
نیم دانه برنج طارم دم سیاه ۴۶٬۹۰۰ 38 دقیقه پیش
برنج ریزه هاشمی درجه یک 10 کیلویی ۳۵۰٬۰۰۰ 38 دقیقه پیش
برنج طارم ممتاز معطر گلستان وزن 4.5 کیلوگرمی - 6 عدد ۳٬۵۷۷٬۵۰۰ 22 دقیقه پیش
برنج عنبر بو محسنی سفید(10کیلویی) ۶۸۰٬۰۰۰ 17 دقیقه پیش
برنج هاشمی درجه یک 10 کیلویی الک دو ۸۰۰٬۰۰۰ 11 دقیقه پیش
برنج هاشمی اعیانی آستانه اشرفیه- 100 کیلوگرم ۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ 31 دقیقه پیش
برنج سرلاشه طارم هاشمی عطری ۷۴۰٬۰۰۰ همین حالا
برنج فجر ریزه درجه یک 10 کیلویی ۳۵۰٬۰۰۰ 50 دقیقه پیش
برنج فجر طارم 10 کیلویی با کیفیت عالی ۷۱۵٬۰۰۰ همین حالا
برنج شیرودی درجه یک گیلان ۵۹٬۰۰۰ 31 دقیقه پیش
برنج هاشمی 50 کیلو آستانه درجه یک معطر بادومیا ۵٬۷۵۰٬۰۰۰ 10 دقیقه پیش
برنج هاشمی ممتاز طبیعت کیسه ده کیلوگرمی ۱٬۰۵۰٬۰۰۰ 46 دقیقه پیش
برنج هاشمی طبیعت ۷۳٬۷۱۰ 27 دقیقه پیش
برنج نیم دانه ایرانی هاشمی ۱۱۰٬۰۰۰ 8 دقیقه پیش
برنج علی کاظمی گیلان ا berenj ali kazemi ۸۸۰٬۰۰۰ 18 دقیقه پیش
برنج فجر نیم دانه درجه یک 10 کیلویی ۴۵۰٬۰۰۰ 13 دقیقه پیش
برنج فجر 10 کیلویی درجه یک ۵۵٬۰۰۰ 14 دقیقه پیش
برنج نیم دانه عنبربو شوشتری ۴۸٬۰۰۰ همین حالا
برنج فجر لاشه درجه یک 20 کیلویی ۹۰۰٬۰۰۰ 29 دقیقه پیش
برنج دورود لرستان 3 کیلوگرم برنج آنلاین ۳۷۰٬۰۰۰ 29 دقیقه پیش
برنج هاشمی میانه 20 کیلوگرم برنج آنلاین ۲٬۴۱۲٬۰۰۰ 8 دقیقه پیش
برنج فجر ریزه درجه یک 20 کیلویی ۶۸۰٬۰۰۰ همین حالا
برنج سر لاشه گلچین امساله اعلاء ۱۰ کیلویی (تضمین کیفیت) ۶۱۴٬۰۰۰ 8 دقیقه پیش
برنج طارم استخوانی ندا درجه 1 + تضمین کیفیت ۴۲٬۰۰۰ 42 دقیقه پیش
برنج لاشه فجر درجه یک ۴۶٬۰۰۰ همین حالا
برنج نیم دانه طارم معطر گلستان 1 کیلویی ۵۷٬۰۰۰ 53 دقیقه پیش

قیمت برنج خارجی امروز

امروز در بازار، قیمت برنج طبیعت مقدار ۱۰ کیلوگرم ا Tabiat Rice ۱۰ kg با توجه به بازار و نیاز مشتریان به ۵۳۰٬۰۰۰ تومان برای هر کیلوگرم اعلام شد.

بازار امروز، برنج تایلندی ویژه تنظیم بازار کیسه ده کیلویی را با قیمت ۳۱۰٬۰۰۰ تومان برای هر کیلوگرم در اختیار مشتریان قرار داد.

امروز در بازار، برنج پاکستانی ۱۰ کیلویی طبیعت با یک قیمت فوق‌العاده ۵۸۵٬۰۰۰ تومان برای هر کیلوگرم به معامله گذاشته شد تا مشتریان از این فرصت استفاده کردند.

قیمت برنج پاکستانی سوپرباسماتی ستایش- ۵۰۰ کیلوگرم امروز در بازار با توجه به شرایط فعلی به قیمت ۲۹٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان رسید و این فرصت برای مشتریان به عنوان یک گزینه اقتصادی ارائه شد.

امروز در بازار، برنج باسماتی سفید ۳۸۶ پاکستانی شالی افروز زرین ۱۰ کیلوگرم با یک قیمت به ۳۹۰٬۰۰۰ تومان برای هر کیلوگرم به فروش رسید و مشتریان از این فرصت بهره‌برداری کردند.

برنج هندی خوشپخت هایلی ۱۰ کیلوگرمی ا - امروز با توجه به بازار و نیاز مشتریان به قیمت تومن ۴۶۵٬۰۰۰ به معامله گذاشته شد.

در بازار امروز، قیمت برنج هندی دانه بلند۱۱۲۱جی تی سی (GTC) با توجه به شرایط فعلی به ۳۵۰٬۰۰۰ تومان رسید.

امروز در بازار، برنج پاکستانی دایانا ( ۱۰ کیلوگرم ) با قیمت ۳۸۹٬۰۰۰ تومان برای هر کیلوگرم به معامله گذاشته شد.

مرغ امروز با یک تغییر قیمت به ۶۲۰٬۰۰۰ تومن در بازار عرضه شد.

در بازار امروز، قیمت برنج ۱۰ کیلیویی بخشایش با توجه به شرایط فعلی به قیمت ۴۶۰٬۰۰۰ تومان رسید.

امروز در بازار، قیمت برنج هندی باسماتی درجه یک ۱۱۲۱ هاتی کارا با توجه به بازار و نیاز مشتریان به ۳۳۵٬۰۰۰ تومان برای هر کیلوگرم اعلام شد.

لیست قیمت برنج خارجی قیمت (تومان) زمان بروزرسانی
برنج طبیعت مقدار 10 کیلوگرم ا Tabiat Rice 10 kg ۵۳۰٬۰۰۰ 22 دقیقه پیش
برنج تایلندی ویژه تنظیم بازار کیسه ده کیلویی ۳۱۰٬۰۰۰ 51 دقیقه پیش
برنج پاکستانی 10 کیلویی طبیعت ۵۸۵٬۰۰۰ همین حالا
برنج پاکستانی سوپرباسماتی ستایش- 500 کیلوگرم ۲۹٬۰۰۰٬۰۰۰ 37 دقیقه پیش
برنج باسماتی سفید 386 پاکستانی شالی افروز زرین 10 کیلوگرم ۳۹۰٬۰۰۰ 26 دقیقه پیش
برنج هندی خوشپخت هایلی 10 کیلوگرمی ا - ۴۶۵٬۰۰۰ همین حالا
برنج هندی دانه بلند1121جی تی سی (GTC) ۳۵۰٬۰۰۰ 35 دقیقه پیش
برنج پاکستانی دایانا ( 10 کیلوگرم ) ۳۸۹٬۰۰۰ 24 دقیقه پیش
برنج پاکستانی سوپر باسماتی ستایش-۱۰ کیلوگرم ۶۲۰٬۰۰۰ 38 دقیقه پیش
برنج 10 کیلیویی بخشایش ۴۶۰٬۰۰۰ 7 دقیقه پیش
برنج هندی باسماتی درجه یک 1121 هاتی کارا ۳۳۵٬۰۰۰ همین حالا
برنج هندی 1121 محسن 10 کیلوگرمی ۵۲۴٬۷۰۰ 38 دقیقه پیش
برنج پاکستانی سوپرباسماتی نفیس ۵۸٬۰۰۰ 46 دقیقه پیش
برنج هندی (کیسه 10 کیلوگرمی) ۴۲۱٬۳۱۰ 40 دقیقه پیش
برنج هندی مژده ۵۷۰٬۰۰۰ 25 دقیقه پیش
برنج پاکستانی ممتاز 10 کیلوگرم برنج آنلاین ۶۸۴٬۰۰۰ 35 دقیقه پیش
برنج هندی جی تی سی شرکتی 10 کیلویی ۴۲۰٬۰۰۰ 27 دقیقه پیش
برنج باسماتی سفید 386 پاکستانی شالی افروز زرین 20 کیلوگرم ۷۷۰٬۰۰۰ همین حالا
برنج پاکستانی ۱۱۲۱ سفید سارال- ۱۰کیلوگرم ۶۲۰٬۰۰۰ 17 دقیقه پیش
برنج باسماتی سفید 386 پاکستانی شالی افروز زرین 40 کیلوگرم ۱٬۵۰۰٬۰۰۰ 44 دقیقه پیش
برنج هندی طبیعت ۵۶٬۲۵۰ 12 دقیقه پیش
برنج طبیعت پاکستانی ۶۵۵٬۰۰۰ 31 دقیقه پیش
برنج هندی پارس کیسه ده کیلویی ۴۴۹٬۰۰۰ 30 دقیقه پیش
برنج هندی مژده 1121 ۵۴۵٬۰۰۰ همین حالا
برنج پاکستانی ۱۱۲۱ مژده -۱۰ کیلوگرم ۶۶۰٬۰۰۰ 43 دقیقه پیش
برنج پاکستانی سوپرباسماتی خاطره طلایی کیسه ده کیلوگرم ۶۴۰٬۰۰۰ 31 دقیقه پیش
برنج بیتمز باسماتی پاکستانی- 10 کیلوگرم ۶۳۵٬۰۰۰ 30 دقیقه پیش
برنج پاکستانی ممتاز 1 تن برنج آنلاین ۶۷٬۱۶۸٬۰۰۰ 38 دقیقه پیش
برنج پاکستانی کوهپایه ۴۹۵٬۰۰۰ 47 دقیقه پیش
برنج پاکستانی ۱۱۲۱ سارال - ۱۰کیلوگرم ۶۴۰٬۰۰۰ 53 دقیقه پیش
برنج پاکستانی دل ده کیلویی ۶۳۷٬۰۰۰ 23 دقیقه پیش
برنج پاکستانی یزدان اصل ۵۴۹٬۰۰۰ 10 دقیقه پیش
برنج هندی خوشپخت البرز 10 کیلوگرم ا - ۵۰۰٬۰۰۰ 27 دقیقه پیش
برنج هندی باسماتی جی تی سی GTC مقدار 10 کیلوگرم ۴۲۵٬۰۰۰ 19 دقیقه پیش
برنج هندی باسماتی 1121 دانه بلند طایفه وزن 5 کیلوگرم ۲۴۵٬۰۰۰ 44 دقیقه پیش
برنج بیتمز 1121 پاکستانی- 10 کیلوگرم ۶۳۵٬۰۰۰ 33 دقیقه پیش
برنج هندی باسماتی 1121 تاکسی ۴۸۰٬۰۰۰ 8 دقیقه پیش
برنج هندی 1121 تاکسی 10 کیلوگرم ۴۵۹٬۰۰۰ 24 دقیقه پیش
برنج هندی باسماتی 1121 دانه بلند طایفه وزن 10 کیلوگرم ۵۱۰٬۰۰۰ 36 دقیقه پیش
برنج هندی باسماتی جی تی سی 10 کیلوگرم ۴۱۰٬۰۰۰ 30 دقیقه پیش
برنج پاکستانی آق بانو کیسه ده کیلوگرم ۵۸۹٬۰۰۰ 41 دقیقه پیش
برنج پاکستانی سوپرباسماتی غزال - ده کیلویی ۵۷۵٬۰۰۰ 15 دقیقه پیش
برنج پاکستانی احمد ده کیلویی ۵۸۸٬۰۰۰ 12 دقیقه پیش
برنج پاکستانی سوپر باسماتی زروان 10 کیلویی ۵۹۰٬۰۰۰ 48 دقیقه پیش
برنج پاکستانی 386 دایانا 10 کیلویی ۴۰۵٬۰۰۰ 50 دقیقه پیش
برنج هندی کشتی نشان کیسه ده کیلوگرم ۴۵۸٬۰۰۰ 12 دقیقه پیش
برنج هندی مژده ۵۲۲٬۰۰۰ 39 دقیقه پیش
برنج پاکستانی دانه بلندسفید خوشبخت _ وزن 10ک ۶۳۰٬۰۰۰ همین حالا
برنج سفید 386 پاکستانی کشتی نشان ۴۳۵٬۰۰۰ 47 دقیقه پیش
برنج پاکستانی شاندیز کیسه ده کیلوگرمی ۶۵۵٬۰۰۰ 45 دقیقه پیش
برنج هندی دانه بلند لوکس 10 کیلوگرمی ا - ۵۵۶٬۰۰۰ همین حالا
برنج هندی دانه بلند بخشایش 900 گرمی ا - ۳۳٬۴۰۰ 14 دقیقه پیش
برنج پاکستانی یال سوپر باسماتی درجه یک ۱۰ کیلوگرم ۶۲۰٬۰۰۰ 19 دقیقه پیش
برنج صددرصد خالص سفید پاکستانی چارلی مقدار 10 کیلوگرم ۳۸۵٬۰۰۰ 45 دقیقه پیش
برنج پاکستانی دانه بلند 1121 سبوس دانه کیسه ده کیلوگرمی ۶۱۳٬۰۰۰ 19 دقیقه پیش
برنج پاکستانی دانه بلند غزال کیسه ده کیلویی ۶۷۲٬۰۰۰ 38 دقیقه پیش
برنج دانه بلند هندی هاتی کارا 5 کیلوگرم ۲۴۵٬۰۰۰ همین حالا
برنج هندی 1121 بهروز 10 کیلوگرم ۴۴۹٬۰۰۰ همین حالا
برنج هندی کشتی نشان 10 کیلوگرمی ۴۸۵٬۱۰۰ 25 دقیقه پیش
برنج هندی پانیسا 10 کیلوگرمی ۴۸۲٬۹۰۰ 30 دقیقه پیش
برنج پاکستانی سوپر باسماتی هزاردستان 10 کیلوگرمی ۶۶۰٬۰۰۰ 11 دقیقه پیش
برنج پاکستانی مسکین کیسه ده کیلوگرم ۳۹۹٬۰۰۰ 7 دقیقه پیش
برنج پاکستانی سوپرباسماتی آذرگل کیسه ده کیلویی ۵۸۵٬۰۰۰ 20 دقیقه پیش
برنج پاکستانی هایلی کیسه ده کیلوگرم ۵۸۴٬۰۰۰ همین حالا
برنج درجه یک بخشایش با کیفیت ۴۳٬۰۰۰ 55 دقیقه پیش
برنج هندی سیلا دانه بلند باسماتی تاکسی 10کیلویی ۴۹۵٬۰۰۰ 18 دقیقه پیش
برنج پاکستانی بیردانه ده کیلویی ۵۲۹٬۰۰۰ 14 دقیقه پیش
برنج پاکستانی دانه بلند ارغوان ۶۲۳٬۰۰۰ 42 دقیقه پیش
برنج هندی هزاردستان 10 کیلوگرم ۵۰۵٬۲۰۰ همین حالا
برنج هندی داریوش ۵۹۵٬۰۰۰ 14 دقیقه پیش
برنج هندی خوشبخت 10 کیلوگرمی ا - ۵۷۵٬۰۰۰ 37 دقیقه پیش
Emirates Jewel XXL Indian Basmati Rice 10 kg ۱٬۲۷۰٬۰۰۰ 34 دقیقه پیش
برنج هندی دانه بلند 1121 کشتی نشان مقدار 10 کیلوگرم ۴۷۲٬۰۰۰ 39 دقیقه پیش
برنج پاکستانی سوپرباسمتی مهشید کیسه ده کیلوگرمی ۵۳۵٬۰۰۰ 33 دقیقه پیش
برنج پاکستانی دانه بلند ۱۱۲۱ فردین کیسه ده کیلوگرمی ۶۲۳٬۰۰۰ 19 دقیقه پیش
برنج پاکستانی آرتیا _ وزن 10ک ۶۸۰٬۰۰۰ 24 دقیقه پیش
برنج هندی دانه بلند بهروز 10 کیلوگرمی ا - ۵۳۲٬۰۰۰ 46 دقیقه پیش
برنج پاکستانی دانه بلندسفیدفرخ مهر _وزن10ک ۶۰۰٬۰۰۰ 21 دقیقه پیش
برنج هندی دانه بلند ۱۱۲۱ آرتیا کیسه ده کیلوگرمی ۶۱۸٬۰۰۰ 42 دقیقه پیش
برنج باسماتی 1121 هندی جشن بهار (غیر تراریخته) ۵۱۲٬۰۰۰ 53 دقیقه پیش
برنج هندی 1121 محسن 10 کیلوگرمی ا - ۶۲۰٬۰۰۰ 40 دقیقه پیش
برنج پاکستانی آق بانو کیسه ده کیلوگرم ۶۴۰٬۰۰۰ 15 دقیقه پیش
برنج هندی دانه بلند شاهپخت مقدار 10 کیلوگرم ۴۸۶٬۳۰۰ 42 دقیقه پیش
برنج پاکستانی ستایش ۶۰۵٬۰۰۰ 15 دقیقه پیش
برنج پاکستانی مژده 1121 سفید ۶۱۸٬۰۰۰ همین حالا
برنج هندی دانه بلند1121 الهام _وزن10ک ۴۶۰٬۰۰۰ 49 دقیقه پیش

 

 

آیا این خبر مفید بود؟

نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :

نظر شما

صفحه اول روزنامه ها