اینفوگرافیک دستورالعمل تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات های مستقیم سال ۱۴۰۲

در این مطلب از صفحه اقتصاد دستورالعمل تبصره ماده 100 قانون مالیات های مستقیم برای عملکرد سال 1401 مشاغل حقیقی مشمول از نظرتان می گذرد.

اینفوگرافیک دستورالعمل تبصره ماده 100 قانون مالیات های مستقیم سال 1402

صفحه اقتصاد - حمیدرضا محمدرضایی - در این مطلب دستورالعمل تبصره ماده 100 قانون مالیات های مستقیم برای عملکرد سال 1401 مشاغل حقیقی مشمول از نظرتان می گذرد. صاحبان مشاغل در صورتی می توانند از تسهیلات این تبصره استفاده کنند که میزان فروش آن ها از سقف اعلامی توسط سازمان امور مالیاتی کشور تجاوز نکند.

1- سقف استفاده از تسهیلات تبصره ماده 100 برای فعالیت های مشارکتی 150.000.000.000 ریال معادل 15 میلیارد تومان.

2- مودیانی که مکلف به استفاده از پایانه ای فروشگاهی بوده اند لیکن از پایانه استفاده نکرده اند. مثل وکلا و پزشکان از این توافق نمی توانند استفاده کنند.

3- مالیات متعلقه تعیین شده طبق فرم تبصره ماده 100 قانون مالیات ها، در صورتی که مورد قبول مودی قرار گیرد حداکثر امکان پرداخت تا 4 ماه و طی 4 قسط مساوی بدون تعلق کارمزد را خواهد داشت.

4- مودیانی که درآمد سال 1401 آنها از مبلغ 67.200.000.000 ریال معادل 6 میلیارد و 720 میلیون تومان بیشتر باشد. حق استفاده از تسهیلات تبصره ماده 100 قانون مالیاتهای مستقیم را ندارند و لازم است اظهارنامه مالیاتی ارایه کنند.

5- در صورتی که مودی مشمول استفاده از مزایای تبصره ماده 100 باشد و درآمد واقعی آن تا 15% اختلاف باشد ، مالیات مابه التفاوت محاسبه و مطالبه خواهد شد.

6- در صورتی که مودیان مشمول تبصره ماده 100 خواهان استفاده از مزایای مواد 137(هزینه درمانی)، 165(خسارت وارده) و 172(کمک های پرداختی) ق م م باشند باید اظهارنامه مالیاتی ارسال کنند.

7- پزشکانی که طبق قانون بودجه سال 1401 مشمول کسر مالیات مقطوع بوده اند ، در صورت استفاده از فرم تبصره ماده 100 و در صورت کسب درآمد بیشتر مابه التفاوت مالیات محاسبه و مطالبه خواهد شد.

اینفوگرافیک دستورالعمل تبصره ماده 100 قانون مالیات های مستقیم سال 1402- طراح: حمیدرضا محمدرضایی

اینفوگرافیک دستورالعمل تبصره ماده 100 قانون مالیات های مستقیم سال 1402- طراح: حمیدرضا محمدرضایی

8- در دستورالعمل تبصره ماده 100 سال 1402 تاکید شده، در صورتی که فروش واقعی مودیان مشمول استفاده از فرم تبصره ماده 100 قانون مالیات های مستقیم بیش از درآمد تعیین شده سازمان مالیاتی باشد، مودیان باید، درآمد واقعی خود را در فرم تبصره 100 درج کنند.

9- مبنای محاسبه مالیات فرم تبصره ماده 100 ، با توجه به اطلاعات موجود در پایگاه های اطلاعاتی سازمان ( سامانه صورت معاملات فصلی ، ارزش افزوده و دستگاه های کارتخوان… ) و سوابق مودی در سال های گذشته خواهد بود.

10 - در دستورالعمل تبصره ماده 100 سال 1402، ضریب افزایش مالیات مقطوع نسبت به سال گذشته درج نشده است.

آیا این خبر مفید بود؟

نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :

نظر شما

صفحه اول روزنامه ها