اختصاصی صفحه اقتصاد

گزارش تصویری از روز سوم نمایشگاه رسانه های ایران

سه شنبه اول اسفند ماه سومین روز از بیست و چهارمین نمایشگاه رسانه های ایران به پایان رسید و امروز آخرین روز نمایشگاه رسانه های ایران است.

گزارش تصویری از روز سوم نمایشگاه رسانه های ایران
صفحه اقتصاد -

عکاس صفحه اقتصاد در سومین روز نمایشگاه رسانه های ایران گزارش تصویری تهیه کرده از غرفه ها و حال و روز شرکت کنندگان که در زیر از نظرتان می گذرد.

InShot_۲۰۲۴۰۲۲۰_۱۴۰۵۱۶۲۹۳

InShot_۲۰۲۴۰۲۲۰_۱۴۰۵۴۵۷۰۲

InShot_۲۰۲۴۰۲۲۰_۱۴۰۶۱۵۴۲۱

InShot_۲۰۲۴۰۲۲۰_۱۴۰۴۴۶۴۷۴

InShot_۲۰۲۴۰۲۲۰_۱۴۰۹۰۱۲۴۹

InShot_۲۰۲۴۰۲۲۰_۱۴۰۶۵۴۲۵۱

InShot_۲۰۲۴۰۲۲۰_۱۴۰۷۳۱۲۶۰

InShot_۲۰۲۴۰۲۲۰_۱۴۱۰۱۳۴۲۳

InShot_۲۰۲۴۰۲۲۰_۱۴۰۸۱۱۲۵۹

InShot_۲۰۲۴۰۲۱۸_۱۵۱۰۲۵۴۷۴ (2)

InShot_۲۰۲۴۰۲۲۰_۱۴۱۱۰۷۳۴۳

InShot_۲۰۲۴۰۲۲۰_۱۴۱۰۳۹۵۱۸

InShot_۲۰۲۴۰۲۲۰_۱۴۱۱۳۶۵۲۹

InShot_۲۰۲۴۰۲۱۸_۱۳۵۹۵۱۳۲۰

InShot_۲۰۲۴۰۲۱۸_۱۵۳۱۱۶۰۲۷

InShot_۲۰۲۴۰۲۱۸_۱۴۰۱۳۰۷۱۳

InShot_۲۰۲۴۰۲۱۸_۱۴۰۰۴۴۷۳۰

InShot_۲۰۲۴۰۲۱۸_۱۴۰۲۳۹۲۸۵

InShot_۲۰۲۴۰۲۱۸_۱۴۰۴۰۹۸۸۶

InShot_۲۰۲۴۰۲۱۸_۱۴۰۳۱۲۷۰۵

InShot_۲۰۲۴۰۲۱۸_۱۴۰۴۴۶۷۲۳

InShot_۲۰۲۴۰۲۱۸_۱۴۰۵۳۰۲۹۷

InShot_۲۰۲۴۰۲۱۸_۱۴۰۷۵۹۲۶۶

InShot_۲۰۲۴۰۲۱۸_۱۴۰۶۴۲۳۶۴

InShot_۲۰۲۴۰۲۱۸_۱۴۱۰۲۶۱۲۷

InShot_۲۰۲۴۰۲۱۸_۱۴۰۸۳۳۲۰۶

InShot_۲۰۲۴۰۲۱۸_۱۴۰۹۱۱۵۶۷

InShot_۲۰۲۴۰۲۱۸_۱۴۰۹۴۹۶۰۴

آیا این خبر مفید بود؟

نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :

نظر شما

اخبار مرتبط سایر رسانه‌ها
    اخبار از پلیکان

    آخرین اخبار

    اخبار روز سایر رسانه ها
      اخبار از پلیکان