گزارش اختصاصی صفحه اقتصاد از شرکت های بیمه ای:بیمه کوثر با ثبت تراز مثبت دو هزار و ۱۸۵ میلیارد تومان در پایان آذر ماه ۱۴۰۰ نسبت به دوره مشابه سال گذشته ۴۹ رشد داشته است و همچنین سهم بیمه های زندگی از پرتفوی شرکت بدون تغییر باقی ماند.

بیمه کوثر؛ از رشد ۴۹ درصدی تراز عملیاتی تا عدم تحرک در بیمه های زندگی

بیمه کوثر با ثبت تراز مثبت دو هزار و 185 میلیارد تومان در پایان آذر ماه ۱۴۰۰ نسبت به دوره مشابه سال گذشته 49 رشد داشته است

بیمه کوثر؛ از رشد 49 درصدی تراز عملیاتی تا عدم تحرک در بیمه های زندگی

بیمه کوثر با ثبت تراز مثبت دو هزار و 185 میلیارد تومان در پایان آذر ماه ۱۴۰۰ نسبت به دوره مشابه سال گذشته 49 رشد داشته است و همچنین سهم بیمه های زندگی از پرتفوی شرکت بدون تغییر باقی ماند.

به گزارش صفحه اقتصاد ، در آخرین گزارش ماهیانه بیمه کوثر منتهی به پایان آذر ماه سال جاری، این شرکت در آذر ماه 702 میلیارد تومان حق بیمه تولید کرد و 307 میلیارد تومان از زیان بیمه گذاران این شرکت را جبران کرد که با احتساب عملکرد هشت ماه گذشته این شرکت، حق بیمه تولیدی به رقم چهار هزار و 241 میلیارد تومان رسید و خسارت پرداختی هم به رقم دو هزار و 56 میلیارد تومان افزایش یافت.

بر این اساس تراز عملیاتی ۹ ماه این شرکت بورسی به رقم دو هزار و 185 میلیارد تومان رسید که حاکی از رشد 49 درصدی نسبت به دوره مشابه سال گذشته است و 48 درصدی نسبت به 12 ماه سال گذشته است و همچنین حق بیمه تولیدی بیش از 52 درصد و خسارت پرداختی 56 درصد نسبت به دوره مشابه سال گذشته افزایش پیدا کردند. این شرکت در پایان آذر ماه سال گذشته دو هزار و 782 میلیارد تومان حق بیمه و یک هزار و 314 میلیارد تومان خسارت پرداخت کرده بود.

بیمه کوثر بیمه کوثر

بیمه شخص ثالث در این دوره بیشترین درصد از پرتفوی این شرکت را به خود اختصاص داد که نسبت به دوره مشابه سال گذشته یک درصد کاهش داشته است، بیمه درمان 23 درصد سهم از پرتفوی با افزایش دو درصدی و زندگی اندوخته دار با 9 درصد سهم با کاهش یک درصد و بیمه های زندگی غیر اندوخته دار با 6 درصد سهم با افزایش یک درصدی نسبت دوره مشابه سال گذشته در رتبه های بعدی قرار دارند که در مجموع در بیمه های زندگی تغییری رخ نداده است که نشان می دهد این شرکت در این رشته مهم برنامه برای سال جاری نداشته است.

بیمه کوثر 1 بیمه کوثر 1

نسبت خسارت بیمه کوثر در پایان این دوره به 48.47 درصد رسید که نسبت به دوره مشابه سال گذشته 1.23درصد افزایش داشته است. براین اساس بیمه کوثر به رغم رشد کمی در تولید حق بیمه و تراز عملیاتی که نشان می دهد شرکت در شرایط خوبی قرار دارد اما از نظر کیفی و بهینه کردن پرتفوی تحرکی نداشته است.

گزارش : علی سوری

به گزارش صفحه اقتصاد ، در آخرین گزارش ماهیانه بیمه کوثر منتهی به پایان آذر ماه سال جاری، این شرکت در آذر ماه 702 میلیارد تومان حق بیمه تولید کرد و 307 میلیارد تومان از زیان بیمه گذاران این شرکت را جبران کرد که با احتساب عملکرد هشت ماه گذشته این شرکت، حق بیمه تولیدی به رقم چهار هزار و 241 میلیارد تومان رسید و خسارت پرداختی هم به رقم دو هزار و 56 میلیارد تومان افزایش یافت.

بر این اساس تراز عملیاتی ۹ ماه این شرکت بورسی به رقم دو هزار و 185 میلیارد تومان رسید که حاکی از رشد 49 درصدی نسبت به دوره مشابه سال گذشته است و 48 درصدی نسبت به 12 ماه سال گذشته است و همچنین حق بیمه تولیدی بیش از 52 درصد و خسارت پرداختی 56 درصد نسبت به دوره مشابه سال گذشته افزایش پیدا کردند. این شرکت در پایان آذر ماه سال گذشته دو هزار و 782 میلیارد تومان حق بیمه و یک هزار و 314 میلیارد تومان خسارت پرداخت کرده بود.

بیمه کوثر

بیمه کوثر

بیمه شخص ثالث در این دوره بیشترین درصد از پرتفوی این شرکت را به خود اختصاص داد که نسبت به دوره مشابه سال گذشته یک درصد کاهش داشته است، بیمه درمان 23 درصد سهم از پرتفوی با افزایش دو درصدی و زندگی اندوخته دار با 9 درصد سهم با کاهش یک درصد و بیمه های زندگی غیر اندوخته دار با 6 درصد سهم با افزایش یک درصدی نسبت دوره مشابه سال گذشته در رتبه های بعدی قرار دارند که در مجموع در بیمه های زندگی تغییری رخ نداده است که نشان می دهد این شرکت در این رشته مهم برنامه برای سال جاری نداشته است.

بیمه کوثر 1

بیمه کوثر 1

نسبت خسارت بیمه کوثر در پایان این دوره به 48.47 درصد رسید که نسبت به دوره مشابه سال گذشته 1.23درصد افزایش داشته است. براین اساس بیمه کوثر به رغم رشد کمی در تولید حق بیمه و تراز عملیاتی که نشان می دهد شرکت در شرایط خوبی قرار دارد اما از نظر کیفی و بهینه کردن پرتفوی تحرکی نداشته است.

گزارش : علی سوری

آیا این خبر مفید بود؟

نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :

نظر شما

صفحه اول روزنامه ها