پرداخت خسارت بخشی از هزینه های روانشناسی منتظر اعلام وزارت بهداشت است

محمد حسن تدینی، مدیر بیمه های درمان شرکت بیمه دانا: هزینه های روانشناسی به دو گروه می شود که یک بخش،هزینه های بستری بوده که در فاز حاد طبق آیین نامه های بیمه مرکزی پرداخت می شود.

پرداخت خسارت بخشی از هزینه های روانشناسی منتظر اعلام وزارت بهداشت است
صفحه اقتصاد -

درخصوص خدمات سرپایی، مشکل شرکت های بیمه ای  در بیمه نامه های تکمیلی است زیرا شواهد علمی مربوطه وجود ندارد و تا زمانی که وزارت بهداشت شواهد علمی ( گاید لاین) مربوط به چگونگی نسخه نویسی و تجویز درمان را اعلام نکند، اعلام یک تعرفه نمی تواند مبنای جبران خسارت بیمه شده ها باشد.

به گزارش چابک آنلاین، در بیمه نامه های جامع یعنی بیمه نامه هایی که بیمه پایه ندارند در بسیاری مواقع این موارد پوشش داده می شود اما  با بنابر تشخیص پروتکل های خود شرکت بیمه یا کمیته های پزشکی آنها.

امیدواریم که وزارت بهداشت گاید لاین مربوط به تمام ویزیت های کارشناس های پروانه دار را که در قالب مصوبات سرانه اعلام می شود را به صنعت بیمه بدهد تا بتوان  طبق آن پروتکل ها هم تجویزها را کنترل و نظارت کنیم و هم خسارت ها را پرداخت کنیم.

آیا این خبر مفید بود؟

نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :

نظر شما