فوری؛ آغاز واریز مابه‌التفاوت حقوق فروردین‌ بازنشستگان تامین‌اجتماعی امروز شنبه ۲ تیر ۱۴۰۳

پرداخت «مابه‌التفاوت افزایش حقوق» فروردین‌ماه بازنشستگان و مستمری‌ بگیران سازمان تامین‌اجتماعی از امروز آغاز می‌شود.

فوری؛ آغاز واریز مابه‌التفاوت حقوق فروردین‌ بازنشستگان تامین‌اجتماعی امروز شنبه ۲ تیر ۱۴۰۳
صفحه اقتصاد -

فرآیند پرداخت مابه‌التفاوت حقوق فروردین مستمری‌ بگیران تامین‌ اجتماعی، مطابق لیست اعلامی و بر اساس حروف الفبا انجام می‌شود؛ بدین ترتیب پرداخت ها  از امروز دوم تیرماه آغاز می شود و هفتم تیر نیز به پایان خواهد رسید.

لازم به ذکر است افزایش سالیانه حقوق مستمری‌بگیران این سازمان مطابق روال هر ساله، پس از تعیین و تصویب میزان افزایش سالیانه از سوی هیأت وزیران و ابلاغ مصوبه مربوطه اجرایی شده است.

واریز مابه‌التفاوت حقوق فروردین‌ماه بازنشستگان تامین‌اجتماعی

 
آیا این خبر مفید بود؟

نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :

نظر شما

 • بازنشسته تامین اجتماعی

  باسلام
  هر سال که حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی طبق ماده ۹۶ قانون کار افزایش یافته است.
  سوال بنده این است که چرا شعبه مربوطه تامین اجتماعی به صورت غیر قانونی در اسفند ماه سال ۱۴۰۲ حقوق و مزایا بنده را در حکم سالها ۱۳۹۹، ۱۴۰۰، ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ کم کرده است اعتراض هم می کنم و متأسفانه کسی هم جوابگو نیست چرا؟
  سازمان تامین اجتماعی شعبه سبزدشت بهارستان جاده تهران ساوه هر سال به بهانه های مختلف از حقوق بنده مبالغ را کم می کند چرا؟
  اعتراض هم می کنم ولی متأسفانه توجه نمی کند.
  فیش مستمری مهر ماه 1401 متناسب ‌سازي 75% اعاده نسبت به زمان برقراري 152,717,508ریال از حقوق بنده کسر کردن چرا؟ شماره مستمری: 1001321591
  حکم سال 1399 مبلغ 73،243،850 ریال و مبلغ 13،0807،714ریال به صورت غیر قانونی کم کردن چرا؟
  حکم سال 1400 مبلغ 118،816،288 ریال مبلغ 4،260،261 ریال به صورت غیر قانونی کم کردن چرا؟
  حکم سال1401 مبلغ 167،064،167 ریال مبلغ 5،879،161 ریال به صورت غیرفانونی کم کردن چرا؟
  حکم سال 1402 مبلغ 212،773،761 ریال مبلغ 2،365،784 ریال به صورت غیر قانونی کردن چرا؟
  اعتراض در مورد تغییر صدور حکم سالها 1399، 1400، 1401 و 1402 در اسفند ماه سال 1402 به صورت غیر قانونی تغییر کردن چرا؟
  حکم سال 1399 مبلغ 63،163،136 ریال
  حکم سال 1400 مبلغ 114،556،927 ریال
  حکم سال1401 مبلغ 161،185،006 ریال
  حکم سال 1402 مبلغ 210،407،977 ریال
  کسر کردن مبلغ 16/632/789 ریال از حقوق و مزایا بنده در اسفند ماه سال 1402، فروردین و اردیبهشت ماه سال 1403 یک نوع دزدی علتی و آشکار از حقوق و مزایا بنده است.
  کم کردن حقوق بنده در حکم بازنشستگی سالانه و سالها 1399، 1400، 1401 و 1402 در اسفند ماه سال 1402 اقدام غیر قانونی بوده است و مسئولان سازمان تامین اجتماعی باید پاسخگو و جوابگو باشند. درخواست رسیدگی دارم. کدملی : 1531439901
  بازنشسته تأمین اجتماعی همسان‌سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی هیچ ارتباطی و ربطی به بودجه دولت، مجلس و سازمان تامین اجتماعی ندارد و تاکنون هم نداشته است 100 درصد فقط با پول خود بازنشستگان تامین می شود.
  متناسب‌سازی حقوق با پول بازنشستگان تامین اجتماعی تامین می شود و نه بودجه دولت و سازمان تامین اجتماعی
  چون به خاطر که فیش مستمری مهر ماه 1401 متناسب ‌سازي 75% اعاده نسبت به زمان برقراري مبلع 152,717,508ریال به صورت غیر قانونی از حقوق بنده کم کردن چرا؟
  درخواست رسیدگی دارم.
  کد ملی: 1531439901


 • بازنشسته تامین اجتماعی

  ۰۲ تیر ۱۴۰۳

  باسلام
  هر سال که حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی طبق ماده ۹۶ قانون کار افزایش یافته است.
  سوال بنده این است که چرا شعبه مربوطه تامین اجتماعی به صورت غیر قانونی در اسفند ماه سال ۱۴۰۲ حقوق و مزایا بنده را در حکم سالها ۱۳۹۹، ۱۴۰۰، ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ کم کرده است اعتراض هم می کنم و متأسفانه کسی هم جوابگو نیست چرا؟
  سازمان تامین اجتماعی شعبه سبزدشت بهارستان جاده تهران ساوه هر سال به بهانه های مختلف از حقوق بنده مبالغ را کم می کند چرا؟
  اعتراض هم می کنم ولی متأسفانه توجه نمی کند.
  فیش مستمری مهر ماه ۱۴۰۱ متناسب ‌سازی ۷۵% اعاده نسبت به زمان برقراری ۱۵۲,۷۱۷,۵۰۸ریال از حقوق بنده کسر کردن چرا؟ شماره مستمری: ۱۰۰۱۳۲۱۵۹۱
  حکم سال ۱۳۹۹ مبلغ ۷۳،۲۴۳،۸۵۰ ریال و مبلغ ۱۳،۰۸۰۷،۷۱۴ریال به صورت غیر قانونی کم کردن چرا؟
  حکم سال ۱۴۰۰ مبلغ ۱۱۸،۸۱۶،۲۸۸ ریال مبلغ ۴،۲۶۰،۲۶۱ ریال به صورت غیر قانونی کم کردن چرا؟
  حکم سال۱۴۰۱ مبلغ ۱۶۷،۰۶۴،۱۶۷ ریال مبلغ ۵،۸۷۹،۱۶۱ ریال به صورت غیرفانونی کم کردن چرا؟
  حکم سال ۱۴۰۲ مبلغ ۲۱۲،۷۷۳،۷۶۱ ریال مبلغ ۲،۳۶۵،۷۸۴ ریال به صورت غیر قانونی کردن چرا؟
  اعتراض در مورد تغییر صدور حکم سالها ۱۳۹۹، ۱۴۰۰، ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ در اسفند ماه سال ۱۴۰۲ به صورت غیر قانونی تغییر کردن چرا؟
  حکم سال ۱۳۹۹ مبلغ ۶۳،۱۶۳،۱۳۶ ریال
  حکم سال ۱۴۰۰ مبلغ ۱۱۴،۵۵۶،۹۲۷ ریال
  حکم سال۱۴۰۱ مبلغ ۱۶۱،۱۸۵،۰۰۶ ریال
  حکم سال ۱۴۰۲ مبلغ ۲۱۰،۴۰۷،۹۷۷ ریال
  کسر کردن مبلغ ۱۶/۶۳۲/۷۸۹ ریال از حقوق و مزایا بنده در اسفند ماه سال ۱۴۰۲، فروردین و اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۳ یک نوع دزدی علتی و آشکار از حقوق و مزایا بنده است.
  کم کردن حقوق بنده در حکم بازنشستگی سالانه و سالها ۱۳۹۹، ۱۴۰۰، ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ در اسفند ماه سال ۱۴۰۲ اقدام غیر قانونی بوده است و مسئولان سازمان تامین اجتماعی باید پاسخگو و جوابگو باشند. درخواست رسیدگی دارم. کدملی : ۱۵۳۱۴۳۹۹۰۱
  بازنشسته تأمین اجتماعی همسان‌سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی هیچ ارتباطی و ربطی به بودجه دولت، مجلس و سازمان تامین اجتماعی ندارد و تاکنون هم نداشته است ۱۰۰ درصد فقط با پول خود بازنشستگان تامین می شود.
  متناسب‌سازی حقوق با پول بازنشستگان تامین اجتماعی تامین می شود و نه بودجه دولت و سازمان تامین اجتماعی
  چون به خاطر که فیش مستمری مهر ماه ۱۴۰۱ متناسب ‌سازی ۷۵% اعاده نسبت به زمان برقراری مبلع ۱۵۲,۷۱۷,۵۰۸ریال به صورت غیر قانونی از حقوق بنده کم کردن چرا؟
  درخواست رسیدگی دارم.
  کد ملی: ۱۵۳۱۴۳۹۹۰۱

  • بازنشسته تأمین اجتماعی

   و این در حالی است که بنده مدارک مورد نیاز برای کردن غیر قانونی از حقوق و مزایا خودم در حکم بازنشستگی سالها 1399، 1400، 1401 و 1402 شکایت علیه شعبه مربوطه تامین اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی به دیوان عدالت اداری ارسال کردم

 • بازنشسته تامین اجتماعی


  شعبه تأمین اجتماعی سبزدشت بهارستان با کدام قانون، ماده، آئین نامه، بخشنامه، مجوز، حقوق و مزایا بنده در حکم بازنشستگی سالها 1399، 1400، 1401 و 1402 در اسفند ماه سال 1402 کم کرده است. اعتراض هم می کنم متأسفانه تاکنون هیچ کسی هم جوابگو و پاسخگو نیست چرا؟ درخواست رسیدگی دارم. کد ملی: 1531439901

 • بازنشسته تامین اجتماعی

  سوال بنده این است که از اسفند ماه سال ۱۴۰۲ تاکنون شکایت و اعتراض بنده در مورد کم کردن حقوق و سایر مزایا در حکم بازنشستگی سالها ۱۳۹۹، ۱۴۰۰، ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ در اسفند ماه سال ۱۴۰۲ به صورت غیر قانونی توسط شعبه مربوطه و یا سازمان تامین اجتماعی و مبلغ ۱۴,۳۱۰,۸۲۱ریال را از اسفند ماه سال ۱۴۰۲ تاکنون از فیش حقوق بنده کم می کند در رسانه ها مختلف چاپ شده است ولی اما پس چرا هیچ کسی هم تاکنون بررسی و رسیدگی نمی کند و کسی هم پاسخگو و جوابگو نیست. درخواست رسیدگی دارم. کدملی: ۱۵۳۱۴۳۹۹۰۱

 • بازنشسته تامین اجتماعی


  ۰۲ تیر ۱۴۰۳

  بسم الله الرحمن الرحیم
  جناب آقای حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای رئیس محترم قوه قضاییه
  سوال بنده این است که چرا شعبه مربوطه تامین اجتماعی به صورت غیر قانونی در اسفند ماه سال ۱۴۰۲ حقوق و مزایا بنده را در حکم سالها ۱۳۹۹، ۱۴۰۰، ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ کم کرده است اعتراض هم می کنم و متأسفانه کسی هم جوابگو نیست چرا؟
  و این در حالی است که بیش از ۳ ماه است که شکایت و اعتراض خودم را علیه شعبه مربوطه تامین اجتماعی در سامانه تخلفات اداری سازمان تامین اجتماعی ثبت کردم ولی اما متأسفانه هیچ خبری بررسی و رسیدگی نیست چرا؟
  به دیوان عدالت اداری هم شکایت کردم نتیجه نگرفتم ولی اما متأسفانه شعبه ۵۹ دیوان عدالت اداری به بهانه های مختلف شکایت بنده را رد کرده است چرا؟
  درخواست رسیدگی دارم.
  کد ملی: ۱۵۳۱۴۳۹۹۰۱  • بازنشسته تامین اجتماعی

   ۰۳ تیر ۱۴۰۳

   همسان‌سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی هیچ ارتباطی و ربطی به بودجه دولت، مجلس و سازمان تامین اجتماعی ندارد و تاکنون هم نداشته است ۱۰۰ درصد فقط با پول خود بازنشستگان تامین می شود.
   متناسب‌سازی حقوق با پول بازنشستگان تامین اجتماعی تامین می شود و نه بودجه دولت و سازمان تامین اجتماعی
   چون به خاطر که فیش مستمری مهر ماه ۱۴۰۱ متناسب ‌سازی ۷۵% اعاده نسبت به زمان برقراری مبلع ۱۵۲,۷۱۷,۵۰۸ریال به صورت غیر قانونی از حقوق بنده کم کردن چرا؟

  • بازنشسته تامین اجتماعی

   قائم‌مقام محترم سازمان بازرسی کل کشور
   شعبه تأمین اجتماعی سبزدشت بهارستان با کدام قانون، ماده، آئین نامه، بخشنامه، مجوز، حقوق و مزایا بنده در حکم بازنشستگی سالها 1399، 1400، 1401 و 1402 در اسفند ماه سال 1402 کم کرده است. اعتراض هم می کنم متأسفانه تاکنون هیچ کسی هم جوابگو و پاسخگو نیست چرا؟ درخواست رسیدگی دارم. کد ملی: 1531439901
   به علت کردن حقوق و سایر مزایا علیه شعبه تامین اجتماعی سبزدشت بهارستان با مدارک در دیوان عدالت اداری هم شکایت کردم نتیجه نگرفتم ولی اما متأسفانه شعبه 59 دیوان عدالت اداری به بهانه های مختلف شکایت بنده را رد کرده است چرا؟ و این در حالی است که کردن حقوق و مزایا بنده در حکم بازنشستگی سالها 1399، 1400، 1401 و 1402 توسط شعبه تامین اجتماعی و یا سازمان تامین اجتماعی اقدام غیر قانونی است و هم این یک انواع دزدی از حقوق و مزایا بوده است.

  • بازنشسته تامین اجتماعی


   و این در حالی است که بنده مدارک مورد نیاز برای کردن حقوق و مزایا خودم در حکم بازنشستگی سالها 1399، 1400، 1401 و 1402 شکایت علیه شعبه مربوطه تامین اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی به دیوان عدالت اداری ارسال کردم

  • بازنشسته تامین اجتماعی


   یکشنبه ۳ تیر ۱۴۰۳ ۲۰:۵۵:۰۸

   بسم الله الرحمن الرحیم
   جناب آقای حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای رئیس محترم قوه قضاییه
   سوال بنده این است که چرا شعبه مربوطه تامین اجتماعی به صورت غیر قانونی در اسفند ماه سال ۱۴۰۲ حقوق و مزایا بنده را در حکم سالها ۱۳۹۹، ۱۴۰۰، ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ کم کرده است اعتراض هم می کنم و متأسفانه کسی هم جوابگو نیست چرا؟
   و این در حالی است که بیش از ۳ ماه است که شکایت و اعتراض خودم را علیه شعبه مربوطه تامین اجتماعی در سامانه تخلفات اداری سازمان تامین اجتماعی ثبت کردم ولی اما متأسفانه هیچ خبری بررسی و رسیدگی نیست چرا؟
   به دیوان عدالت اداری هم شکایت کردم نتیجه نگرفتم ولی اما متأسفانه شعبه ۵۹ دیوان عدالت اداری به بهانه های مختلف شکایت بنده را رد کرده است چرا؟
   درخواست رسیدگی دارم.
   کد ملی: ۱۵۳۱۴۳۹۹۰۱
  • بازنشسته تامین اجتماعی

   بنده هر سال به خاطر پرداخت پرداخت نکردن افزایش تفاوت معوقات و... بیش از 2 الی 3 میلیون تومانی هزینه می کنم چون به خاطر در این مورد بنده هر سال شکایت و اعتراض می کنم

  • بازنشسته تأمین اجتماعی

   باسلام
   فیش مستمری اسفند ماه 1402 مبلغ مستمري 14,310,821ریال به صورت غیر قانونی از حقوق بنده کم کردن چرا؟

   فیش مستمری فروردین ماه 1403 مبلغ مستمري 14,310,821 ریال به صورت غیر قانونی از حقوق بنده کم کردن چرا؟

   فیش مستمری اردیبهشت ماه 1403 مبلغ مستمري 14,310,821ریال به صورت غیر قانونی از حقوق بنده کم کردن چرا؟

   فیش مستمری خرداد ماه 1403 مبلغ مستمري 14,310,821 ریال کم کردن مانده مبلغ مستمري 85,864,919 ریال

   و هم حکم بازنشستگی سالها 1399، 1400، 1401 و 1402 را هم در اسفند ماه سال 1404 تغییر کردن و مبلغ مستمری بنده را به صورت غیر قانونی کم کردن چرا؟

   درخواست رسیدگی دارم.

   کد ملی: 1531439901

   حکم بازنشستگی بنده تغییر کردن چرا؟

   حکم سالانه بنده سال ها 1399، 1400، 1401 و 1402 به صورت غیر قانونی در اسفنده ماه سال 1402 تغییر کرده است چرا؟

   تأمین اجتماعی شعبه سبزدشت بهارستان مبلغ 13/080/714 ریال از حکم سال 1399 به صورت غیر قانونی کم کرده است.

   تأمین اجتماعی شعبه سبزدشت بهارستان مبلغ 4/260/261 ریال از حکم سال 1400 به صورت غیر قانونی کم کرده است چرا؟

   تأمین اجتماعی شعبه سبزدشت بهارستان مبلغ 5/879/161 ریال از حکم سال 1401 به صورت غیر قانونی کم کرده است چرا؟

   تأمین اجتماعی شعبه سبزدشت بهارستان مبلغ 2/365/784 ریال از حکم سال 1402 به صورت غیر قانونی کم کرده است چرا؟

   درخواست رسیدگی دارم.

   کد ملی : 1531439901

   بازنشسته تامین اجتماعی

 • همسان سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی به کجا رسید؟

  همسان سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی به کجا رسید؟
  3 ماه و 2 روز است از سال 1403 گذشت که متأسفانه هنوز هم تکلیف همسان‌ سازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی مخشص، معلوم و روشن نیست چرا؟

 • بازنشسته تامین اجتماعی

  مشکل بنده ثابت کرد و نشان داد که به خاطر بی مدیریتی ، بی نظارتی، بی نظمی، بی توجهی و سکوت میرهاشم موسوی، مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی بوده است.
  شعبه تامین اجتماعی سبزدشت بهارستان با چراغ سبز و سکوت میرهاشم موسوی، مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی حقوق و مزایا بنده در حکم بازنشستگی سالها 1399، 1400، 1401 و 1402 در اسفند ماه سال 1402 به صورت غیرقانونی کم کرده است.

 • باسلام و احترام نامی از بانک رفاه نیست لطفا راهنمایی بفرمایید.

  باسلام و احترام نامی از بانک رفاه نیست لطفا راهنمایی بفرمایید.

اخبار مرتبط سایر رسانه‌ها
  اخبار از پلیکان
  تمامی اخبار این باکس توسط پلتفرم پلیکان به صورت خودکار در این سایت قرار گرفته و سایت صفحه اقتصاد هیچگونه مسئولیتی در خصوص محتوای آن به عهده ندارد
  اخبار روز سایر رسانه ها
   اخبار از پلیکان
   تمامی اخبار این باکس توسط پلتفرم پلیکان به صورت خودکار در این سایت قرار گرفته و سایت صفحه اقتصاد هیچگونه مسئولیتی در خصوص محتوای آن به عهده ندارد