دفتر رهبر معظم انقلاب میزان فطریه سال ۱۴۰۳ را اعلام کرد

فطریه امسال از سوی رهبر انقلاب اعلام شد، همچنین لیست وجوهات شرعی نیز از سوی دفتر رهبری اعلام شده است که می خوانیم.

دفتر رهبر معظم انقلاب میزان فطریه سال ۱۴۰۳ را اعلام کرد
صفحه اقتصاد -

دفتر رهبر معظم انقلاب میزان فطریه سال ۱۴۴۵ را به شرح زیر اعلام کرده است.

میزان فطریه قیمت گندم برای هر نفر ۶۵ هزار تومان (شصت و پنج هزار تومان) و قیمت برنج برای هر نفر ۱۸۰ هزار تومان (یکصد و هشتاد هزار تومان) است.

همچنین لیست وجوهات شرعی که از سوی دفتر رهبری اعلام شده، به این شرح است:

یک سال نماز قضا: هشت میلیون تومان

یک ماه روزه: چهار میلیون تومان

کفاره یک روز روزه عمد: 960 هزار تومان (نهصد و شصت هزار تومان)

کفاره یک روز روزه عذر: 16 هزار تومان (شانزده هزار تومان)

حداقل فطریه هر نفر: 65 هزار تومان (گندم)

کفاره عهد برای هر مورد (اطعام 60 فقیر): 960 هزار تومان (نهصد و شصت هزار تومان)

کفاره قسم یا نذر برای هر مورد (اطعام 10 فقیر): 160 هزار تومان (یکصد و شصت هزار تومان)

یک دوره ختم قرآن: یک میلیون تومان

قربانی: نه میلیون تومان

عقیقه: نه میلیون تومان

شماره حساب (خمس): ٠١٠۵٢٢٧٠٨٧٠٠١

شماره کارت (خمس): ١۶٧٣-٩٩۵١-٩٩١٨-۶٠٣٧

شماره شبا (خمس): ۵۵٠١٧٠٠٠٠٠٠٠١٠۵٢٢٧٠٨٧٠٠١

شماره کارت (کفاره): ۴٣٩٣-۵٠٠٠-٩٩٧٧-۶٠٣٧

شماره کارت (مظالم): ۴۴٠١-۵٠٠٠-٩٩٧٧-۶٠٣٧

آیا این خبر مفید بود؟

نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :

نظر شما

اخبار مرتبط سایر رسانه‌ها
    اخبار از پلیکان
    اخبار روز سایر رسانه ها
      اخبار از پلیکان