بهترین و بدترین روزهای ماه قمری سال ۱۴۰۲ برای اصلاح و کوتاه کردن ناخن

در این مطلب از پایگاه خبری صفحه اقتصاد بهترین و بدترین روزهای سال ۱۴۰۲ از دید ماه قمری برای اصلاح کردن سر و صورت و کوتاه کردن ناخن را گردآوری کرده ایم.

بهترین و بدترین روزهای ماه قمری سال ۱۴۰۲ برای اصلاح و کوتاه کردن ناخن
صفحه اقتصاد -

اصلاح سر و صورت و ناخن در هر روز خواص و ضررهایی از نظر دین دارد که به نقل از شیخ بهایی در ادامه خواهید خواند. با ما همراه باشید.

۱ ماه قمری: عمر کوتاه می‌شود

۲ ماه قمری: حاجت روا می‌شود

۳ ماه قمری: سبب ضعف حافظه

۴ ماه قمری: باعث غم و اندوه

۵ ماه قمری: باعث سرور و شادی

۶ ماه قمری : بلای ناگهانی

۷ ماه قمری: از بزرگان دولت شود

۸ ماه قمری: سبب بیماری

۹ ماه قمری: باعث درد

۱۰ ماه قمری: عزیز و محترم گردد

۱۱ ماه قمری: باعث اندوه

۱۲ ماه قمری: عزیز گردد

۱۳ ماه قمری: با شخصی خصومت کند

۱۴ ماه قمری: باعث شادی است

۱۵ ماه قمری: باعث شادی است

۱۶ ماه قمری: باعث خرد است

۱۷ ماه قمری: میانه است

۱۸ ماه قمری: باعث ملال است

۱۹ ماه قمری: توانگر گردد

۲۰ ماه قمری: باعث ایمنی از بلا است

۲۱ ماه قمری: دولت یابد

۲۲ ماه قمری: مفلس و پست شود

۲۳ ماه قمری: کارها اصلاح شود

۲۴ ماه قمری: کارها اصلاح شود

۲۵ ماه قمری: کارها به اصلاح آید

۲۶ ماه قمری: از غم رها شود

۲۷ ماه قمری: پشیمانی آرد

۲۸ ماه قمری: بسیار بد است

۲۹ ماه قمری: بپرهیزد

۳۰ ماه قمری: ایمن باشد

زمان‌های خوب و بد برای اصلاح سر در ایام هفته طبق روایات ائمه (ع)

شنبه

باعث سردرد و زشتی در نظر مردم است.

یکشنبه

خوب است و باعث استفاده از بزرگان و تجارت می‌شود.

دوشنبه

باعث اندوه و بیماری گردد.

سه‌شنبه

مثل روز شنبه است.

چهارشنبه

باعث نجات از مشکلات و ثروت می‌شود.

پنج‌شنبه

موجب خوشبختی، سلامتی و دولت و دارایی می‌گردد.

جمعه

سبب حاصل شدن و رسیدن به مراد و آرزو می‌شود.

با مقایسه جدول ایام هفته، با کیفیت اصلاح سر در ایام ماه، بهترین روز را انتخاب کنید. مثلاً اگر روز جمعه مصادف با روز دوم ماه باشد، از هر دو جهت بهترین روز برای اصلاح سر و صورت است.

زمان‌های خوب و بد برای ناخن گرفتن طبق حدیث پیامبر (ص)

شنبه

بد است و باعث بیماری خوره و آکله در انگشتان می‌شود.

یکشنبه

بد است برکت را از زندگی می‌برد.

دوشنبه

خوب است حافظ، قاری قرآن و نویسنده شود.

سه‌شنبه

بد است، باید بر هلاکت خود بترسد.

چهارشنبه

بد است، موجب بداخلاقی می‌گردد.

پنج‌شنبه

خیلی خوب درد و بلا از جسم خارج، باعث شفا و درمان است.

جمعه

خیلی خوب عمر و مالش افزون، از جذام، جنون، برص و کوری ایمن گردد.

بهترین زمان برای ناخن گرفتن روز پنج‌شنبه است. به فرموده امام صادق (ع): اگر کسی ناخن‌های خود را در این روز بگیرد و یکی را برای روز جمعه باقی گذارد، خداوند فقر و تنگدستی را از او دور سازد. و به فرموده امام رضا (ع) سبب ایمنی از درد چشم است.

رعایت ترتیب در گرفتن ناخن‌ها نیز سفارش ائمه اطهار (ع) و موجب ایمنی از برخی امراض می‌شود.

شروع از دست و پای راست دست و پای چپ

خَنصر= انگشت کوچک ابهام

وُسطی= میانی وسطی

ابهام= شصت خنصر

بُنصر= چهارم بعد از شصت سبابه

سبابه= انگشت امضاء

بنصر= که برای روز جمعه باقی گذاشته می‌شود.

مرحوم محدث قمی (ع) طبق سند خود گوید: از انگشت کوچک دست و پای چپ شروع و به انگشت کوچک دست و پای راست ختم نماید.

بهترین و بدترین روزهای ماه قمری سال ۱۴۰۲ برای اصلاح و کوتاه کردن ناخن

روز های خوب و نحس در ماه های قمری

می دانید که در گذشته مردم راغب بودند که از ماه های قمری استفاده کنند و هم اکنون نیز چنین است؛ ولی از وقتی که به طور رسمی ماه های شمسی جایگزین ماه های قمری گردید، مردم کم تر از این ماه ها استفاده می کنند. اما رصد کردن آسمان و دیدن طالع و ایام و ساعات خوب و بد چیزی نیست که مردم از خودشان ساخته باشند. به هر حال در ادامه، ایام ماه قمری که در کتاب الدروع الواقیه سید بن طاووس (ره) از حضرت امام صادق (ع) نقل شده است را بیان می نماییم:

اخبارات ایام ماه قمری که در کتاب الدروع الواقیه سید بن طاووس (ره) از حضرت امام صادق (ع) نقل شده است بدین شرح است.

روز اول: روز نیکویی است و حضرت آدم (ع) و حضرت محمد (ص) در این روز خلق شده اند و طلب علم و دانش، زراعت، دخول بر سلاطین و امرا، تزویج، خرید و فروش، مسافرت کردن و طلب حوایج در این روز خوب ومبارک است.

روز دوم: روز بسیار مبارکی است و حوا در این روز خلق شده، هم چنین این روز شایسته ساختن بناها وعمارت کردن، اختیار نمودن امور به خصوص سفر، طلب حوایج و عمارت کردن است هم چنین کسی که در اوایل این روز بیمار گردد بیماری او خفیف و سبک باشد و سریعا" بهبود می یابد.

روز سوم: روز بسیار نامبارکی می باشد وآدم و حوا را در این روز از بهشت بیرون راندند و باید از ملاقات با امرا، خرید و فروش وطلب حوایج در این روز پرهیز کرد وهیچ عملی در این روز خوب نیست وشخص گریخته و فراری به دست نیاید و بیمار رنج و تعب بسیار برد.

روز چهارم: این روز برای زراعت و کشاورزی، صید و شکار، ساخت و ساز و تزویج مناسب و نیکوست و مسافرت در این روز مکروه است و هابیل در چنین روزی متولد شده است و شخص گریخته و فراری به دست نیاید. هم چنین قدم مولود در این روز مبارک است.

روز پنجم: نحس مستمری است و قابیل در این روز متولد شده و در همین روز برادر خود هابیل را به قتل رساند و این اولین قتل در تاریخ عالم است و کلا" انجام هیچ کاری در این روز خوب نیست و مولود قدمش خوب نیست.

روز ششم: در این روز تزویج، طلب حاجات، مسافرت در خشکی و دریا و سعی و تلاش برای انجام کار ها نیکو و مبارک است. هم چنین هر کس در این روز به مسافرت رود به مقصود و مراد خویش خواهد رسید و شخص گریخته، فراری و یا گم شده در این روز زود به دست می آید و پیدا می شود. قدم نو رسیده نیکوست و کلا" انجام هر امر خیری، خوب است.

روز هفتم: روز اختیار شده ای است. پس برای انجام هر کاری صالح و نیکوست. هم چنین خرید و فروش، بنا نهادن ساختمان ها، غرس درختان، شروع به کتابت و تألیف و وارد شدن بر امرا و حکام نیکوست و قدم نو رسیده خوب و مبارک است.

روز هشتم: برای هر حاجتی ازجمله خرید و فروش، غرس درختان و بر امرا وارد شدن نیکوست و به مسافرت رفتن، سوار کشتی شدن و عهدنامه نوشتن در این روز مکروه است. هم چنین عمر مولود دراز و نیز سپردن طفل به دایه خوب است.

روز نهم: روز سبکی برای هر امری است و قرض دادن، زراعت و کشاورزی، تجارت، غرس درختان و جنگیدن در این روز خوب است و شخص گریخته پیدا شود و قدم نورسیده میمون و مبارک است و مسافرت در این روز بسیار خوب و پسندیده است و شخص مسافر جز خیر و خوبی چیز دیگری در این سفر نخواهد دید.

روز دهم: روز صالحی است و حضرت نوح (ع) در این روز به دنیا آمده است و خرید و فروش در آن نیکوست و وارد شدن بر امرا و حکام در این روز خوب نیست و هر کس در این روز فرار کند گرفتار می گردد و شخص گریخته پیدا می شود و وصیت کردن بیمار در این روز خوب است و بچه در این روز به سختی متولد می شود.

روز یازدهم: حضرت شیث بن آدم در این روز متولد شده است و شروع به هر کاری در این روز خوب است، خصوصا" خرید و فروش و بیمار سریعا" بهبود می یابد و کسی که در این روز به دنیا آید امور معاش و زندگیش به خوبی خواهد گذشت و گریخته زود پیدا می شود و شخص گم شده صحیح و سالم می ماند.

روز دوازدهم: این روز برای تزویج، دیدار با امرا، باز کردن دکان، خرید و فروش، شروع شرکت و مسافرت در دریا نیکوست و بیمار سریعا" خوب می شود و مولود آسان متولد می شود و شخص گریخته بازگردد. هم چنین از وساطت بین مردم باید خودداری کرد.

روز سیزدهم: روز نحسی است و از منازعه و جنگ و جدل، دیدار با حکام و امرا، استفاده از عطریات و تراشیدن سر باید اجتناب کرد. بیماری بیمار، در این روز شدت یابد و مولود نماند. همچنین شخص گریخته و فراری سالم باز خواهد گشت.

روز چهاردهم: برای هر کاری خصوصا" طلب علم و دانش، خرید و فروش، قرض گرفتن و قرض دادن و سواری در دریا مناسب است و شخص گریخته زود پیدا شود و بیمار سریعا" بهبود یابد و مولود عمرش طولانی می گردد.

روز پانزدهم: برای هر کاری خوب است؛ مگر قرض و استقراض. و سفر در این روز موجب خیر و برکت است. شخص بیمار سریعا" بهبودی خویش را به دست آورد و مولود دارای عمر طولانی می گردد.

روز شانزدهم: نحس مستمری است و هر کس در پایان این روز به مسافرت رود هلاک می گردد و کلا" سفر و دیدار با امرا و حکام در این روز مکروه است. هم چنین نباید این روز را ابتدای شرع کاری قرار داد و برای انجام هیچ کاری مناسب نیست.

روز هفدهم: روز متوسط و میانه ای است و از قرض دادن در آن باید اجتناب کرد. هم چنین تزویج و خرید و فروش در این روز خوب و مولود میانه است و زراعت، بنایی و وارد شدن بر امر نیز نیکوست. هم چنین شخص گریخته سریعا" باز خواهد گشت.

روز هجدهم: روز مبارکی از برای هر کاری خصوصا" خرید و فروش، کشاورزی، مسافرت، جنگیدن و عقد و نکاح است و بیمار در این روز سریعا" شفا می یابد و مولود میانه است.

روز نوزدهم: روز سعید و مبارکی است و برای طلب معاش، خرید و فروش، طلب حوایج و یادگیری علم مناسب است و گم شده سریعا" پیدا خواهد شد و مولود نیز مبارک است.

روز بیستم: روز میانه و متوسطی است و برای مسافرت، قضای حوایج، بنای ساختمان ها، حصار کشیدن، غرس درختان، دیدار با حکام و خریدن وسیله ی نقلیه نیکو و مبارک است و مولود در این روز بسیار خوب است.

روز بیست و یکم: روز بسیار نحسی است و شایسته نیست که کاری را در این روز انجام داد و از طلبیدن حاجت، وارد شدن بر حکام و مسافرت کردن باید پرهیز نمود. همچنین مولود فقیر شود.

روز بیست و دوم: روز صالح و نیکویی است و از برای خرید و فروش، صدقه دادن، وارد شدن بر حکام و طلب حاجت مناسب است. هم چنین بیمار به زودی شفا می یابد و مسافر به مراد خود خواهد رسید.

روز بیست و سوم: روزی است که در آن طلب حوایج، تزویج، خرید و فروش، تجارت، وارد شدن بر حکام و مسافرت رفتم نیکوست و حضرت یوسف (ع) در این روز متولد شده است.

روز بیست و چهارم: روزی نحس است و فرعون در این روز متولد شده و از برای انجام هیچ کاری خوب نیست و بیمار سختی بیند و دیر شفا یابد و زندگانی مولود به دشواری گذرد.

روز بیست و پنجم: روز بسیار نحس و شدید البلایی است و از آن جا که اکثر بلا ها در این روز بر فرعون نازل شده بنابر این نباید در این روزحاجتی را طلبید و بیمار رنج و سختی زیادی را باید تحمل کند. البته مولود در این روز خوش قدم است.

روز بیست و ششم: روزی است که حضرت موسی (ع) عصایش را به دریا زد و دریا شکافت. هم چنین برای سفر کردن خوب است و بیمار سریعا" شفا می یابد و مولود عمرش دراز باشد. البته از ازدواج در این روز باید برحذر بود؛ زیرا به جدایی خواهد انجامید.

روز بیست و هفتم: روز بسیار خوبی است و برای هر امر و حاجتی مناسب است و مولود عمری طولانی داشته باشد و مسافرت و نزد امرا رفتن بسیار خوب ایت.

روز بیست و هشتم: روز مبارک و نیکویی است و از برای هر امری خوب و مناسب است و حضرت یعقوب (ع) در این روز متولد شده است و هر کس در این روز به دنیا آید در زندگانیش محزون و غمگین باشد و در آخر به مرا د و مطلب خود برسد.

روز بیست و نهم: روز صالحی است و خرید و فروش، دیدار امرا، طلب حوایج و سایر امور در این روز مناسب است. هم چنین بیمار سریعا" شفا یابد و قرض و استقراض در آن خوب است و مولود حلیم و غنی می گردد و وصیت کردن در آن مکروه است.

روز سی ام: روز خوبی است و مناسب خرید و فروش، تجارت، قرض و استقراض و رفتن نزد حکام است. شخص گریخته به زودی برمی گردد، بیمار شفا می یابد و مولود در این روز تربیت یابد و بردبار شده کار او بالا گیرد و نیز راست گو و وفادار گردد.

سعد و نحس بودن ایام صحت دارد؟

از نظر عقل محال نیست که اجزاء زمان با یکدیگر تفاوت داشته باشند، بعضى داراى ویژگیهاى نحوست و بعضى ویژگیهاى ضد آن، هر چند از نظر استدلال عقلى راهى براى اثبات یا نفى چنین مطلبى در اختیار نداریم، همین اندازه مى گوییم ممکن است ولى از نظر عقل ثابت نیست.

بنابراین اگر دلایل شرعى از طریق وحى که افقهاى وسیعترى را روشن مى سازد بر این معنى در دست داشته باشیم قبول آن نه تنها بى مانع بلکه لازم است.

آیات قرآن

در آیات قرآن تنها در دو مورد اشاره به "نحوست ایام" شده است: یکى در آیه ۱۹ سوره قمر و دیگرى در آیه ۱۶ سوره فصلت که درباره ماجراى قوم عاد سخن مى گوید در آنجا مى خوانیم: فارسلنا علیهم ریحاً صرصراً فى ایام نحسات: "مانند بادى سخت و سرد در روزهاى شومى بر آنها مسلط ساختیم."

و در نقطه مقابل، تعبیر "مبارک" نیز در بعضى از آیات قرآن دیده مى شود، چنانکه درباره شب قدر مى فرماید انا انزلناه فى لیله مبارکه "، "ما قرآن را در شبى پر برکت نازل کردیم"

"نحس" در اصل به معنى سرخى فوق العاده افق است که آنرا به صورت "نحاس" یعنى "شعله آتش خالى از دود" در مى آورد، سپس به همین مناسبت در معنى "شوم" به کار رفته است.

به این ترتیب قرآن جز اشاره سربسته اى به این مسئله ندارد، ولى در روایات اسلامى به احادیث زیادى در زمینه "نحس و سعد ایام" برخورد مى کنیم که هرچند بسیارى از آنها روایات ضعیف است و یا احیانا آمیخته با بعضى روایات مجعول و خرافات است، ولى همه آنها چنین نیست، بلکه روایات معتبر و قابل قبولى در میان آنها بدون شک وجود دارد، چنانکه مفسران نیز در تفسیر آیات فوق بر این معنى صحه نهاده اند.

روایات

محدث بزرگ مرحوم علامه مجلسى نیز روایات فراوانى در بحارالانوار در این زمینه آورده است.

در روایات متعددى سعد و نحس ایام در ارتباط با حوادثى که در آن واقع شده است تفسیر شده، فى المثل در روایتى از امیرمؤمنان على(ع) مى خوانیم شخصى از امام(ع) درخواست کرد تا درباره روز "چهارشنبه" و فال بدى که به آن مى زنند و سنگینى آن، بیانى فرماید که منظور کدام چهارشنبه است؟

فرمود: "منظور چهارشنبه آخر ماه است که در محاق اتفاق افتد، و در همین روز "قابیل" برادرش "هابیل" را کشت… و خداوند در این روز چهارشنبه تندباد را بر قوم عاد فرستاد"

لذا بسیارى از مفسران به پیروى بسیارى از روایات آخرین چهارشنبه هر ماه را روز نحس مى دانند، و از آن تعبیر به "اربعاء لاتدور" مى کنند (یعنى چهارشنبه اى که تکرار نمى شود). در بعضى دیگر از روایات مى خوانیم که روز اول ماه روز سعد و مبارکى است چرا که آدم (ع) در آن آفریده شد، همچنین روز بیست و ششم چرا که خداوند دریا را براى موسى (ع) شکافت.

یا این که روز سوم ماه روز نحسى است، چرا که آدم و حوا در آن روز از بهشت رانده شدند و لباس بهشتى از تن آنها کنده شد. یا این که روز هفتم ماه روز مبارکى است، چرا که نوح (ع) سوار بر کشتى شد (و از غرقاب نجات یافت).

یا اینکه در مورد نوروز در حدیثى از امام صادق(ع) مى خوانیم که فرمود: «روز مبارکى است که کشتى نوح (ع) بر جودى قرار گرفت، و جبرئیل بر پیامبر اسلام (ص)نازل شد، و روزى است که على (ع) بر دوش پیامبر(ص)رفت بتهاى کعبه را شکست، و داستان غدیر خم مصادف با نوروز بود.

این گونه تعبیرات، در روایات فراوان است که سعد و نحس ایام را با بعضى از حوادث مطلوب، یا نامطلوب پیوند مى دهد، مخصوصاً در مورد روز عاشورا که بنى امیه به گمان پیروزى بر اهل بیت آن را روز مسعودى مى شمردند، و در روایات شدیداً از تبرک به آن روز نهى شده و حتى دستور داده اند که آن روز را روز ذخیره آذوقه سال و مانند آن نکنند بلکه کسب و کار را در آن روز تعطیل کرده و عملا از برنامه بنى امیه فاصله بگیرند.

مجموع این روایات سبب شده که بعضى مسئله سعد و نحس ایام را چنین تفسیر کنند که مقصود اسلام توجه دادن مسلمین به این حوادث است تا از نظر عمل خود را بر حوادث تاریخى سازنده تطبیق دهند و از حوادث مخرب و روش بنیانگذاران آنها فاصله گیرند. این تفسیر ممکن است در مورد قسمتى از این روایات صادق باشد ولى در مورد همه آنها بطور حتم صادق نیست، چرا که از بعضى از آنها استفاده مى شود تأثیر مرموزى در بعضى ایام احیاناً وجود دارد که ما از آن آگاهى نداریم.

این نکته نیز قابل دقت است که بعضى در مسئله سعد و نحس ایام به اندازه اى راه افراط را پوئیده اند که به هر کارى مى خواهند دست بزنند قبلا به سراغ سعد و نحس ایام مى روند و عملاً از بسیارى فعالیتها باز مى مانند و فرصتهاى طلایى را از دست مى دهند. یا اینکه بجاى بررسى عوامل شکست و پیروزى خود و دیگران و استفاده از این تجربیات گرانبها در زندگى، گناه همه شکستها را به گردن شومى ایام مى اندازند، همانگونه که رمز پیروزیها را در نیکى ایام جستجو مى کنند!

بهترین و بدترین روزهای ماه قمری سال ۱۴۰۲ برای اصلاح و کوتاه کردن ناخن

این یکنوع فرار از حقیقت، و افراط در مسئله و توضیح خرافى حوادث زندگى است که باید از آن به شدت پرهیز کرد و در این مسائل نه گوش به شایعات میان مردم داد، نه سخن منجمان، نه گفته فالگیران، اگر چیزى در حدیث معتبر در این زمینه ثابت شود باید پذیرفت، وگرنه بى اعتنا به گفته این و آن باید خط زندگى را ادامه داد و با تلاش و سعى و کوشش محکم گام برداشت و از توکل بر خدا یارى جست و از لطف او استعانت خواست.

مسئله توجه به سعد و نحس ایام علاوه بر اینکه غالباً انسان را به یک سلسله حوادث تاریخى آموزنده رهنمون مى شود، عاملى است براى توسل و توجه به ساحت قدس الهى، و استمداد از ذات پاک پروردگار و لذا در روایات متعددى مى خوانیم که در روزهایى که نام نحس بر آن گذارده شده مى توانید با دادن صدقه و یا خواندن دعا و استمداد از لطف خداوند و قرائت بعضى آیات قرآن و توکل بر ذات پاک او به دنبال کارها بروید و پیروز و موفق باشید.

از جمله در حدیثى مى خوانیم که یکى از دوستان امام حسن عسکرى(ع) روز سه شنبه خدمتش رسید، امام فرمود: دیروز تو را ندیدم، عرض کرد: دوشنبه بود و من در این روز حرکت را ناخوش داشتم! فرمود: "کسى که دوست دارد از شر روز دوشنبه در امان بماند در اولین رکعت نماز صبح سوره هل اتى بخواند، سپس امام(ع) این آیه از سوره هل اتى را (که تناسب با رفع شر دارد) تلاوت فرمود: فوقاهم الله شر ذلک الیوم… "خداوند نیکان را از شر روز رستاخیز نگاه مى دارد او به آنها خرمى و طراوت ظاهر و خوشحالى درون عطا مى کند".

دلایل نگرفتن ناخن در شب از نظر علم پزشکی

هرگز شب هنگام ناخن کوتاه نکنید علت را در ادامه بخوانید.

طبق تحقیقات اخیر دانشمندان مشخص شده که کلسیم اضافه بدن در ساعات پایانی روز در ناخن ها جمع می شود و از ناخن ها به عنوان انبار موقت کلسیم بدن استفاده می شود و این کلسیم اضافی در ساعات آغازین روز به گردش خون باز می گردد و مورد مصرف قرار می گیرد. گرفتن ناخن ها در شب باعث از بین رفتن این کلسیم ذخیره شده خواهد شد. همچنین کمبود کلسیم اولین آثارش در بینایی مشاهده می شود.

در نتیجه در هر وقت از شب یا روز باشد جایز است، و بنا بر جست و جویی که صورت گرفت، روایتی مبنی بر کراهت گرفتن ناخن در شب یافت نشد. پس دیگر بحث از علّت کراهت مطرح شده، معنا ندارد.

همچنین روایتی درباره به چاه انداختن ناخن یافت نشد. اما آنچه در روایات آمده این است که مستحب است بعد از چیدن ناخن، آن‌ را دفن‌ کرد.

شایعه ی مطرح شده مبنای علمی ندارد و علاوه بر اینکه کلسیم در ناخن ها ذخیره نمی شود مکانیزمی نیز برای ذخیره شدن این کلسیم در شب و بازگشت دوباره‌ی آن به بدن در روز وجود نداد. مشخص نیست هدف این شایعه پردازی چه بوده است ولی به احتمال زیاد توجیهی برای یک افسانه ی قدیمی است:

بر اساس یک افسانه ی ژاپنی ناخن گرفتن در شب می تواند به مرگ منجر شود، عمر را کوتاه کند و ارواح خبیثه را جذب کند. همچنین برخی اعتقاد داشتند که بخشی از روح شما در ناخن هایتان قرار دارد و گرفتن آن در شب باعث می شود بخشی از روح خود را در شب پر از ارواح خبیث آزاد کنید.

مواد غذایی مفید برای رشد و تقویت ناخن:

به طور کلی مواد غذایی مفید برای ناخن مربوط به مواد غذایی حاوی پروتئین - ویتامین های گروه B - زینک و اهن هستند و برخی از این مواد غذایی شامل غذاهای خوب و مغذی مانند برنج قهوه ای، آجیل،غلات کامل، سویا ، شیر بدون چربی، تن ماهی، میوه و سبزیجات تازه که برای ناخن بسیار خوب هستند.

پروتئین

ناخن ها عمدتاً از پروتئینی به نام کراتین ساخته می شوند و اگر در رژیم غذایی روزانه افراد پروتئین کم باشد، ناخن ها شکننده و نازک شده و سرعت رشد ناخن ها کم می شود. همچنین رژیم غذایی نامناسب سبب بروز خطوط سفید رنگی روی ناخن می شود.

ویتامین های C و B:

وجود ویتامین C در بدن موجب افزایش جذب آهن از مواد غذایی می شود. به منظور افزایش دادن اثرات مفید ویتامین C در بدن، می توانید مواد غذایی حاوی ویتامین C را با مواد غذایی حاوی ویتامین E مصرف کنید، زیرا ویتامین E نیز یکی دیگر از ویتامین هایی است که در سالم بودن و رشد ناخن ها موثر است. ویتامین E سبب بهتر شدن جریان خون شده و در نتیجه عمل اکسیژن رسانی به ناخن بهتر انجام می شود و ناخن ها مستحکم تر باشند.

ویتامین های گروه B مانند ویتامین B12 نیز در سلامت و رشد ناخن ها موثر است و کمبود ویتامین B12 می تواند سبب تغییر شکل آنها شود. از طرفی تغییر شکل نوک ناخن ها می تواند در اثر کمبود یک یا گروهی از ویتامین های B باشد.

مواد غذایی حاوی زینک:

روی یکی از عناصر مهم در تشکیل ناخن و سلامت آن می باشد. عنصر روی نقش مهمی در سنتز پروتئین داشته و وجود آن در رشد و سلامت بافت های بدن ضروری است.بنابراین کمبود روی در بدن بر رشد و سلامت ناخن ها تأثیر می گذارد. عنصر روی که برای جذب بهتر به ویتامین B6 نیاز دارد در مواد غذایی مختلفی وجود دارد؛ بهترین منابع حاوی روی شامل گوشت قرمز و گوشت سفید (مرغ و ماهی و سایر پرندگان) می باشد.

وقت مناسب ناخن گیری از نظر علم پزشکی

همیشه بعد از حمام ناخن های خود را بگیرید چون آسیب کمتری به آن می رسد. در بقیه مواقع ناخن شکنندگی دارد که به سطح ناخن آسیب می رساند ولی بعد از حمام، ناخن نرم است و شکننده نیست.

آب بنوشید

یک آزمایش ساده برای تشخیص کمبود آب بدنتان این است که سطح ناخن را محکم فشار دهید تا ناخن از صورتی به سفید تغییر رنگ دهد؛ سپس ناخن را رها کنید و ببینید در چه زمانی به رنگ اولیه خود برمی گردد. اگر ناخن کمتر از دو ثانیه به رنگ اصلی اش باز نگردد یعنی بستر ناخن دچار کمبود آبی است. در طولانی مدت این کمبود آب باعث شکنندگی ناخن می شود؛ بنابراین برای حفظ سلامتی ناخن هایتان به مقدار کافی آب بنوشید.

پروتئین فراموش نشود

کمبود پروتئین، خود را به صورت یک نوار سفید در عرض ناخن نشان می دهد. ناخن ها بیشتر از پروتئین ساخته شده اند؛ بنابراین برای اینکه ناخن هایی بلند، قوی و جذاب داشته باشید باید روزانه به مقدار مناسب پروتئین مصرف کنید. کراتین، عنصر اصلی مو و ناخن، از آمینواسیدها به خصوص سیستئین ساخته شده است.

با این وجود به این معنا نیست که شما به مکمل های سیستئین نیاز دارید. خوردن منابع پروتئینی متنوع می تواند به شما این اطمینان را بدهد که برای داشتن ناخن هایی سالم به اندازه کافی آمینو اسید مصرف کرده اید. حال این پروتئین به میزان قابل توجهی در ماهی قزل آلا، ماست و گردو وجود دارد. منابع دیگر پروتئین شامل ماهی، میگو، بوقلمون، مرغ، گوشت، سویا، تخم مرغ، آجیل و لبنیات است.

آیا این خبر مفید بود؟

نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :

نظر شما

اخبار مرتبط سایر رسانه‌ها
  اخبار از پلیکان
  تمامی اخبار این باکس توسط پلتفرم پلیکان به صورت خودکار در این سایت قرار گرفته و سایت صفحه اقتصاد هیچگونه مسئولیتی در خصوص محتوای آن به عهده ندارد
  اخبار روز سایر رسانه ها
   اخبار از پلیکان
   تمامی اخبار این باکس توسط پلتفرم پلیکان به صورت خودکار در این سایت قرار گرفته و سایت صفحه اقتصاد هیچگونه مسئولیتی در خصوص محتوای آن به عهده ندارد