همسان‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری و تامین اجتماعی: راهکارهای بهبود وضعیت مالی بازنشستگان

منظور در مورد همسان‌سازی حقوق بازنشستگان گفت: در برنامه هفتم این موضوع دیده شده که طی سه سال اجرایی شود، به طوری که در سال اول ۴۰ درصد و در دو سال بعد هم ۶۰ درصد انجام شود. منابع همسان‌سازی حقوق بازنشستگان در قانون بودجه امسال پیش‌بینی شده است.

همسان‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری و تامین اجتماعی: راهکارهای بهبود وضعیت مالی بازنشستگان
صفحه اقتصاد -

توسعه وضعیت مالی بازنشستگان از طریق اقدامات هماهنگ و همسان در حوزه حقوق و تامین اجتماعی اهمیت چشمگیری دارد. ابلاغ قانون بودجه، مبادرت‌هایی را برای اصلاح و بهبود شرایط حقوقی بازنشستگان آغاز کرده است و با پرداخت مالیات بر ارزش افزوده، درآمدهای آنان تقویت می‌شود. علاوه بر این، تلاش‌های تامین اجتماعی نیز به بهبود وضعیت مالی بازنشستگان می‌پردازد و اقداماتی برای هماهنگ‌سازی حقوق بازنشستگان به کار می‌برد. این اقدامات، منجر به آسان شدن و تسریع فرآیند تامین مالی و افزایش اعتماد عمومی به سیستم بازنشستگی می‌شود.

همسان سازی

۱. بهبود وضعیت مالی بازنشستگان از طریق تامین اجتماعی

برای بهبود وضعیت مالی بازنشستگان، سازمان تامین اجتماعی اقدامات گسترده‌ای را انجام داده است. اولویت اصلی این سازمان برای بازنشستگان، توسعه خدمات مخصوصا خدمات درمانی و تامین بخشی از هزینه‌های آن است.

گسترش پوشش بیمه‌ای

 • در دولت سیزدهم حدود دو میلیون نفر دیگر تحت پوشش بیمه اجتماعی قرار گرفته‌اند و از این حمایت‌های بیمه‌ای برخوردار شده‌اند.

تعهدات مالی

 • سازمان تامین اجتماعی با تعهداتی بالغ بر ۱۷۰ هزار میلیارد تومان تعهد بدهی خود را به سیستم بانکی کشور انجام داده است.

توسعه خدمات درمانی

 • راه‌اندازی کلینیک‌های درمانی رایگان و توسعه پروژه‌های درمانی در مناطق کم برخوردار از دیگر اقدامات این سازمان برای بهبود وضعیت مالی بازنشستگان از طریق تامین اجتماعی است.

این اقدامات سازمان تامین اجتماعی به‌طور کلی بهبود وضعیت مالی بازنشستگان را تضمین می‌کند و نقش مهمی در افزایش سطح رفاه این گروه از افراد دارد.

۲. برنامه‌های ارتقای وضعیت مالی بازنشستگان

برنامه‌های ارتقای وضعیت مالی بازنشستگان از جمله همسان‌سازی حقوق بازنشستگان است که به منظور افزایش انصاف و تعادل در دریافت حقوق آن‌ها اجرا می‌شود. این برنامه به بازنشستگان این امکان را می‌دهد که در طی سه سال آینده حقوق خود را با شاغلان همتراز خود همسان کنند. این اقدام بهبود مالی بازنشستگان را به دنبال دارد و آن‌ها را از نظر مالی به وضعیت بهتری می‌رساند.

اهداف برنامه:

 • همسان‌سازی حقوق بازنشستگان با حقوق شاغلان به منظور افزایش انصاف و تعادل در دریافت درآمد
 • افزایش حقوق بازنشستگان به میزانی که تا ۹۰ درصد حقوق شاغلان همتراز بازنشستگان برسد
 • استفاده از منابع مالی مختلف از جمله افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده برای تامین منابع این برنامه

برای تامین منابع مالی این برنامه، از افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده و منابع دیگری استفاده خواهد شد. این اقدام به منظور افزایش درآمد بازنشستگان و بهبود وضعیت مالی آن‌ها انجام می‌شود. همچنین، هماهنگی با صندوق بازنشستگی کشوری و لشگری نیز از دیگر اقدامات این برنامه است تا حقوق آن‌ها بهبود یابد و از نظر مالی به وضعیت بهتری برسند.

اقدامات دیگر:

 • پرداخت معوقات به بازنشستگان به منظور رفع نیازهای مالی فوری آن‌ها
 • اصلاحات لازم در احکام متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان برای بهبود شرایط مالی آن‌ها

با اجرای این برنامه‌ها و اقدامات، انصاف و تعادل در دریافت حقوق بازنشستگان تضمین می‌شود و وضعیت مالی آن‌ها بهبود می‌یابد. این اقدامات برای افزایش رفاه و آسایش بازنشستگان از اهمیت بسیاری برخوردار است و نشان از توجه دولت به این اقشار جامعه دارد.

۳. اثربخشی همسان‌سازی حقوق در تامین مالی بازنشستگان

همسان‌سازی حقوق بازنشستگان اهمیت بسیاری در تامین مالی آن‌ها دارد. این اقدام می‌تواند به بهبود وضعیت مالی بازنشستگان و ارتقای رضایت آن‌ها کمک کند. برای دستیابی به این اهداف، دولت اقداماتی را انجام می‌دهد تا حقوق بازنشستگان را تعدیل و افزایش دهد و تعادل مالی در صندوق‌های بازنشستگی را تقویت کند.

همسان سازی حقوق بازنشستگان

افزایش رضایت بازنشستگان

 • تعدیل حقوق بازنشستگان باعث افزایش رضایت آن‌ها از سیستم بازنشستگی می‌شود.
 • رعایت حقوق و تسویه به موقع آن‌ها از اهمیت بالایی برخوردار است.

تشویق به ادامه کار و خروج به موقع از بازنشستگی

 • با تعدیل حقوق و افزایش مزایای بازنشستگی، افراد ترغیب می‌شوند که در بازنشستگی خود به فعالیت‌های اقتصادی ادامه دهند.
 • تشویق به ادامه کار منجر به افزایش تولید و ایجاد اشتغال می‌شود.

کاهش بدهی‌ها و ایجاد پایداری مالی

 • تامین مالی مناسب برای بازنشستگان باعث کاهش بدهی‌ها و ایجاد پایداری مالی در سیستم بازنشستگی می‌شود.
 • این اقدامات باعث افزایش اطمینان و استحکام سیستم بازنشستگی می‌شود.

۴. افزایش اعتماد عمومی به سیستم بازنشستگی

افزایش اعتماد عمومی به سیستم بازنشستگی از اهمیت بسزایی برخوردار است. این اعتماد از طریق همسان‌سازی حقوق بازنشستگان و اعلام تامین منابع مالی برای این منظور به دست می‌آید. این اقدامات باعث افزایش اطمینان و اعتماد عمومی به سیستم بازنشستگی می‌شود و نقش مهمی در بهبود شرایط اقتصادی و اجتماعی این گروه از جامعه دارد.

متناسب‌سازی حقوق با دستمزد شاغلان

 • با بررسی و تحلیل دقیق دستمزد شاغلان و تطبیق حقوق بازنشستگان با آن، اعتبار و عدالت در سیستم بازنشستگی افزایش می‌یابد.
 • این اقدام باعث افزایش قدرت خرید بازنشستگان و تقویت اقتصاد کشور می‌شود.

تامین مالی از منابع مختلف برای پرداخت حقوق بازنشستگان

 • استفاده از منابع مالی گوناگون مانند صندوق تامین اجتماعی، بودجه دولتی و سایر منابع برای پرداخت حقوق بازنشستگان بهبود وضعیت مالی آنان را تضمین می‌کند.
 • شفافیت در این فرآیند باعث اعتماد بیشتر مردم به سیستم بازنشستگی می‌شود.

تسهیلات برای تامین معیشت و آینده بازنشستگان و شاغلان

 • فراهم کردن تسهیلات مالی و اقتصادی برای بازنشستگان و شاغلان بهبود شرایط زندگی و آینده آن‌ها را تضمین می‌کند.
 • این اقدامات باعث ارتقائ رفاه اجتماعی و اقتصادی افراد بازنشسته و شاغل می‌شود و اعتماد به سیستم بازنشستگی را تقویت می‌کند.

۵. راهکارهای بهبود وضعیت مالی بازنشستگان با تامین اجتماعی

جهت بهبود وضعیت مالی بازنشستگان با تامین اجتماعی، اصلاحات و تغییرات جدی در سیاست‌ها و ساختارهای موجود ضروری است. افزایش سن بازنشستگی، اصلاح سیاست‌های محاسبه حقوق و مستمری، تقویت نظارت و تنظیم‌گری بیمه‌ای، اصلاح ساختار و قوانین صندوق‌های بازنشستگی، ایجاد نظام چندلایه بیمه‌ای، افزایش مشارکت افراد و کاهش بدهی دولت به صندوق‌ها از جمله راهکارهای اصلی برای بهبود وضعیت مالی بازنشستگان است.

افزایش سن بازنشستگی

 • افزایش سن بازنشستگی می‌تواند به کاهش فشارهای مالی بر صندوق‌های بازنشستگی کمک کند.
 • این اقدام می‌تواند منجر به تاخیر در پرداخت مستمری‌ها شود و به وضعیت مالی صندوق‌ها کمک کند.

اصلاح سیاست‌های حقوق و مستمری

 • اصلاح سیاست‌های محاسبه حقوق و مستمری با توجه به نرخ تورم و شرایط اقتصادی کشور می‌تواند به بهبود وضعیت مالی بازنشستگان کمک کند.
 • تنظیم مستمری‌ها بر اساس شاخص‌های اقتصادی می‌تواند از تضمین پرداخت‌های پایدار به بازنشستگان جلوگیری کند.

تقویت نظارت و تنظیم‌گری بیمه‌ای

 • تقویت نظارت و تنظیم‌گری بیمه‌ای می‌تواند از جلوگیری از تبانی در صندوق‌های بازنشستگی و افزایش شفافیت مالی آن‌ها کمک کند.
 • تدابیر امنیتی قوی‌تر برای حفاظت از دارایی‌های بازنشستگان و جلوگیری از سواستفاده‌ها لازم است.

ایجاد نظام چندلایه بیمه‌ای

 • ایجاد نظام چندلایه بیمه‌ای می‌تواند از تنوع سبد سرمایه‌گذاری و کاهش ریسک‌های مالی برای صندوق‌های بازنشستگی منجر شود.
 • این نظام می‌تواند به توسعه بازار سرمایه و افزایش سودآوری برای صندوق‌ها کمک کند.

به‌طور کلی، این اصلاحات نیازمند همکاری تمامی نهادهای مرتبط و ارائه برنامه‌ها و ابزارهای محاسباتی مناسب است تا به وضعیت پایداری صندوق‌های بازنشستگی کمک شود و امکان ایفای تعهدات دولت در حوزه بیمه‌ای فراهم گردد.

نتیجه گیری

آخرین خبر از همسان سازی حقوق بازنشستگان امروز

با توجه به اقدامات گسترده‌ای که سازمان تامین اجتماعی برای بهبود وضعیت مالی بازنشستگان انجام داده است، می‌توان گفت که همسان‌سازی حقوق و برنامه‌های ارتقای وضعیت مالی بازنشستگان نقش مهمی در افزایش سطح رفاه این گروه از افراد داشته و دارد. این اقدامات باعث افزایش انصاف و تعادل در دریافت حقوق بازنشستگان‌شده‌و وضعیت مالی آن‌ها بهبود یافته است. همچنین، افزایش اعتماد عمومی به سیستم بازنشستگی از اهمیت بسزایی برخوردار است و اقداماتی که در این راستا انجام‌شده‌است، به ارتقائ رفاه اجتماعی و اقتصادی افراد بازنشسته و شاغل کمک کرده و اعتماد به سیستم بازنشستگی را تقویت کرده است. برای بهبود وضعیت مالی بازنشستگان با تامین اجتماعی، اصلاحات و تغییرات جدی در سیاست‌ها و ساختارهای موجود ضروری است و تقویت نظارت و تنظیم‌گری بیمه‌ای نیز می‌تواند به افزایش شفافیت مالی صندوق‌های بازنشستگی و جلوگیری از تبانی کمک کند. این اقدامات به‌طور کلی بهبود وضعیت مالی بازنشستگان را تضمین کرده و نقش مهمی در تامین مالی این گروه از افراد داشته و خواهد داشت.

داود منظور معاون رئیس جمهور اعلام کرد: در مورد صندوق‌های بازنشستگی بخش دولتی در قانون بودجه با همکاری مجلس منابع آن دیده شده تا این پرداخت‌ها بدون اختلال انجام شود؛ به طوری یک درصد مالیات ارزش افزوده به مبلغ ۵۰ هزار میلیارد تومان برای آن پیش‌بینی شده است.

رییس سازمان برنامه و بودجه تاکید کرد: با ابلاغ قانون بودجه در حال تنطیم احکام حقوقی بازنشستگان هستیم و جلسات با صندوق‌های‌ بازنشستگی شروع شده و در روزهای آینده تکمیل خواهد شد. مقدمات اجرای همسان سازی حقوق بازنشستگان در حال انجام است و از ابتدای اول امسال اجرایی و اعمال می‌شود.

منظور در مورد همسان‌سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی هم، گفت: تامین اجتماعی در ارتباط با صدور احکام همسان‌سازی اقدام می‌کند و در قانون بودجه امسال پیش‌بینی شده که دولت ۱۳۰ هزار میلیارد تومان از بدهی خودش را به تامین اجتماعی برای این موضوع پرداخت کند تا این موضوع اجرایی شود و در حال برگزاری جلسات با تامین اجتماعی هستیم تا نحوه پرداخت این مبلغ نهایی شود.

آیا این خبر مفید بود؟

نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :

نظر شما

اخبار مرتبط سایر رسانه‌ها
  اخبار از پلیکان
  تمامی اخبار این باکس توسط پلتفرم پلیکان به صورت خودکار در این سایت قرار گرفته و سایت صفحه اقتصاد هیچگونه مسئولیتی در خصوص محتوای آن به عهده ندارد
  اخبار روز سایر رسانه ها
   اخبار از پلیکان
   تمامی اخبار این باکس توسط پلتفرم پلیکان به صورت خودکار در این سایت قرار گرفته و سایت صفحه اقتصاد هیچگونه مسئولیتی در خصوص محتوای آن به عهده ندارد