مرور زمان مالیات حقوق و دستمزد چیست؟

یکی از مهمترین مباحثی که عدم آگاهی کامل از آن منجر به تضییع حقوق مودی می‌گردد، مقرره‌های موجود در قوانین مربوط به بحث مرور زمان مالیاتی می‌باشد. مرور زمان به

مرور زمان مالیات حقوق و دستمزد چیست؟

یکی از مهمترین مباحثی که عدم آگاهی کامل از آن منجر به تضییع حقوق مودی می‌گردد، مقرره‌های موجود در قوانین مربوط به بحث مرور زمان مالیاتی می‌باشد. مرور زمان به معنای گذشت مدت زمانی است که به موجب قانون پس از انقضای آن مدت، دعوی شنیده نشده و طرفین دعوا حق طرح و اقامه دعوی و شکایت در محکمه را از دست می‌دهند.

به عبارت دیگر مرور زمان حداکثر مدت زمانی است که به حکم قوانین پس از انقضای آن، مطالبه مالیات توسط سازمان امور مالیاتی از مودی ممنوع می باشد (اجازه مطالبه مالیات از سازمان امور مالیاتی سلب می شود). لازم به ذکر است برقراری نظم، از بین رفتن شواهد، قرائن و مدارک و الزام به نگهداری مدارک و مستندات برای مقابله با دعوی مدعیان احتمالی و غیره از دلایل مهم مرور زمان مالیاتی می‌باشد.

در این نوشتار به موضوع مرور زمان مالیات حقوق و دستمزد به عنوان یکی از منابع مالیاتی، فرصت رسیدگی و مطالبه مالیات حقوق و دستمزد توسط سازمان امور مالیاتی پرداخته می شود. طبق ماده 156 ق.م.م حداکثر مهلت رسیدگی و صدور برگ تشخیص، یک سال پس از تاریخ انقضای فرصت تسلیم اظهارنامه مالیاتی می باشد.

همچنین طبق ماده 157 ق.م.م حداکثر فرصت رسیدگی و صدور برگ تشخیص برای مودیانی که اظهارنامه تسلیم ننموده اند (یا خارج از موعد قانونی تسلیم نموده اند) یا مودیانی که مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی نمی باشند، پنج سال از پایان مهلت اظهارنامه یا سررسید پرداخت مالیات می باشد. با توجه به بخشنامه سازمان امور مالیاتی به شماره 30/4/13043/64802 مورخ 1374/11/16 مرور زمان مالیاتی حقوق و دستمزد مطابق با مفاد ماده 157 ق.م.م می باشد.

اظهارنامه مالیات حقوق و دستمزد

بدیهی است که مودیان مالیاتی برای حقوق و دستمزد اظهارنامه ای به سازمان امور مالیاتی تسلیم نمی نمایند (به جز اظهارنامه مالیاتی موضوع ماده 88 ق.م.م) و لیست حقوق و دستمزد تسلیمی ماهیانه توسط مودی، اظهارنامه مالیاتی محسوب نمی گردد، لذا مرور زمان مالیات حقوق و دستمزد پنج سال از پایان تاریخ و مهلت پرداخت مالیات حقوق و دستمزد (سر رسید پرداخت) می باشد.

اظهارنامه مالیات حقوق و دستمزد

فرصت پرداخت مالیات حقوق و دستمزد (سر رسید پرداخت) طبق مفاد ماده 86 ق.م.م (اصلاحیه 1394/04/31) تا پایان ماه بعد از تخصیص یا پرداخت حقوق و دستمزد (هر کدام زودتر) می باشد. لذا تاریخ مذکور، مبنای محاسبه مرور زمان مالیاتی درخصوص مالیات حقوق و دستمزد است. بطور مثال فرصت برای پرداخت مالیات و ارایه لیست حقوق و دستمزد آذر ماه که در تاریخ 1399/09/30 در دفاتر مودی ثبت و به پرسنل پرداخت شده است تا پایان ماه بعد (تاریخ 1399/10/30) می باشد. با توجه به توضیحات مذکور فرصت رسیدگی و مطالبه مالیات حقوق و دستمزد آذر 1399 توسط سازمان امور مالیاتی تا پایان دی ماه 1404 می باشد. (5 سال بعد از فرصت پرداخت مالیات حقوق و دستمزد، مرور زمان مالیات حقوق و دستمزد به صورت ماهیانه می باشد)

در خصوص مطالب ارایه شده در خصوص مرور زمان مالیاتی حقوق و دستمزد یک استثنا وجود دارد، در مواردي که با اسناد و مدارک مربوط اثبات گردد که ماليات متعلق توسط کارفرما بموقع کسر ولي به حساب سازمان امور مالیاتی واريز نشده است، وصول اين ماليات از کارفرما طبق بخشنامه سازمان امور مالیاتی به شماره 30/4/13043/64802 مورخ 1374/11/16 مشمول مرور زمان نخواهد بود و سازمان امور مالیاتی می تواند در هر زمانی فارغ از مرور زمان مالیاتی، مالیات حقوق و دستمزد مربوطه را از مودی مطالبه نماید.

آیا این خبر مفید بود؟

نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :

نظر شما

نظرسنجی

کدام یک از کاندیداهای زیر در انتخابات ریاست جمهوری رای می آورند؟

اخبار مرتبط سایر رسانه‌ها
    اخبار از پلیکان
    اخبار روز سایر رسانه ها
      اخبار از پلیکان