آخرین اخبار

تقویم نجومی مهر ماه سال ۱۴۰۲ + روزهای قمر در عقرب مهر ماه ۱۴۰۲

در این پست از صفحه اقتصاد تقویم نجومی مهر ماه سال ۱۴۰۲ از نظرتان می گذرد.

تقویم نجومی مهر ماه سال ۱۴۰۲ + روزهای قمر در عقرب مهر ماه ۱۴۰۲
صفحه اقتصاد -

 قمر در عقرب یک پدیده ای است که هم از نگاه نجوم به آن دیده می شود و هم از نگاه دین . در این مطلب تاریخ دقیق روزهای قمر در عقرب در مهر ماه سال ۱۴۰۲ را به همراه تقویم ایام سعد و نحس سال همچنین اعمال مکروه در روزهای قمر در عقرب به همراه اطلاعات کامل آمده است . در اصل قمر در عقرب یک پدیده نجومی است که بر طبق باورهای دینی باید از کارهای مهم و اساسی از جمله ازدواج، بنای خانه، مسافرت و… پرهیز کرد یا در صورت انجام باید صدقه پرداخت کرد.

بسیاری برای برنامه ریزی کارهای روزانه و ماهانه خود به پدیده قمر در عقرب توجه ویژه ای دارند. این پدیده نجومی(قمر در عقرب) در تقویم نجومی از زمینه صورت فلکی عقرب (کژدم) یا از امتداد برج فلکی عقرب است که هر ماه قمری یک بار رخ می‌دهد و معمولاً دو تا سه روز طول می‌کشد.

پدیده قمر در عقرب با چشم غیر مسلح قابل رویت نیست (البته اگر با صور فلکی و بروج آشنا باشید، در زمان شب از طریق فاصله میان ماه و صورت عقرب می‌توانید زمان قمر در عقرب را متوجه شوید) و مقصود از قمر در عقرب هم این است که در یک ماه قمری، کره ماه یک دور کامل به دور آن می گردد و طبعاً در هر ماه قمری یک بار از برج عقرب عبور می‌کند.

قمر در عقرب به زبان ساده

قمر در عقرب پدیده ست آسمانی و دینی. بسیاری از دینداران سعی می کنند در هنگام بروز چنین پدیده ای از برخی از اعمال دست بر می دارند. جهان هستی تغییر و تحولاتی دارد. همانطور که خورشید طلوع و غروب می کند، ماه نیز دچار فعل و انفعالاتی می شود. گاهی که پدیده قمر در عقرب رخ می دهد می دهد بر طبق روایات برخی از اعمال را معتقدین و مومنین انجام نمی دهند مثل مسافرت، معامله، ازدواج و…

در زیر روزهای قمر در عقرب مهر سال ۱۴۰۲ از نظرتان می گذرد.

قمر در عقرب مهر ماه روز یکشنبه ۲۳ مهرماه ۱۴۰۲ ساعت ۱۴:۳۰ دقیقه شروع و تا روز سه شنبه ۲۵ مهر ماه ساعت ۲۳ ادامه دارد.

تقویم نجومی مهر سال ۱۴۰۲

روز یک‌شنبه ۱۰ مهرماه نقل مکان، نیک است.

روز دوشنبه ۱۱ مهرماه امور اقتصادی، نیک است.

روز پنج‌شنبه ۱۴ مهرماه عقد و نکاح، نیک است.

روز پنج‌شنبه ۲۱ مهرماه عقد و نکاح، نیک است.

روز شنبه ۲۳ مهرماه نو بریدن و پوشیدن آن، نیک است.

روز سه شنبه ۲۶ مهر مسافرت، نیک است.

روز چهارشنبه ۲۷ مهرماه امور زراعت و فلاحت، نیک است.

روز پنج‌شنبه ۲۸ مهرماه عقد و نکاح، نیک است.

روز جمعه ۲۹ مهرماه امور تجارت و شراکت، نیک است.

منظور از قمر در عقرب

در تشریح و توضیح قمر درعقرب باید به اصطلاحاتی مثل دایره البروج و صور فلکی و بروج دوازده گانه توجه داشت. دلیل نحوست قمر در عقرب را بعضا وجود ستاره سرخ قلب العقرب در صورت فلکی عقرب میدانند. و این حالت را قدما واقعه ای شوم می دانسته اند. زمانی که کره ماه (قمر) برابر صورت فلکی عقرب قرار گیرد می گوییم که قمر در عقرب است و این البته برای محاسبات ما زمینی هاست.

برجهای صورتهای فلکی نیز دوازده است که عبارتند از:

حمل، ثور، جوزاء، سرطان، اسد، سنبله، میزان، عقرب، قوس، جدی، دلو، حوت.

قمر در عقرب میتواند به دو عنوان تعبیر شود :

۱- قمر در صورت فلکی عقرب

۲- قمر در برج عقرب

پدیده قمر در عقرب با چشم غیر مسلح قابل رویت نیست (البته کسانی که با صور بروج آشنایی دارند ، در زمان شب از طریق فاصله میان ماه و صورت عقرب میتوانند زمان قمر در عقرب را متوجه شوند) مقصود از قمر در عقرب هم این است که در یک ماه قمری ، قمر زمین یک دور کامل بدور آن میگردد و طبعا در هر ماه قمری یکبار از برج عقرب میگذرد .

اهمیت شناخت قمر در عقرب

ایامی که قمر در عقرب است با توجه به وجود اسرار نهفته در علم نجوم، زمینه ساز اضطراب، بدبینی، دمدمی مزاجی و افزایش سختی و مشکلات در روابط است. همچنین زمینه آشفتگی خیال؛ بخصوص در وضعیت خستگی شخص فراهم بوده؛ امکان مواجهه با حوادث وجود داشته، زمینه ناتوانی مدیریت افکار و گفتار و حافظه وجود دارد، همچنین زمینه عصبی بودن و برانگیخته شدن (از کوره در رفتن) و ابتلای به سوء تفاهم و برداشت غیر صحیح را فراهم می کند، لذا باید مراقب نحوه حرف زدن و نوع سخن بود. زمینه آشفتگی روانی، زیادی حسّاسیتّ؛ تغییر حال بی دلیل از خوش رفتاری به بدبینی، از شور و شوق به سستی همّت وجود داشته، امکان بروز به هم ربختگی در سلامتی و بخصوص در رابطه با معده و روده ها وجود داشته، لذا تا می توانید از گوشه گیری بپرهیزید و سعی کنید با افراد خوش برخورد و بانشاط و شاداب؛ خود را سرگرم کنید. اما دو مبنا برای شناخت ایامی که قمر در عقرب است وجود دارد که به دو مبنای فلکی نجمی مشهور است.

قمر در عقرب بر مبنای صورت فلکی عقرب

جابجایی و اختلاف موضع صورت های فلکی با موقعیت فرضی و قراردادی بروج فلکی در مورد قمر در عقرب باعث ایجاد دو مبنای کلی برجی و نجمی شده است. به زبان ساده امروزه با جابجایی موضع آغازین دایره البروج در طول سالیان ناظر زمینی صورت فلکی عقرب را جلوتر از برج فرضی عقرب می بیند. به همین خاطر اگر بر مبنای صورت فلکی عقرب پیش برویم و بیشتر تقویم های نجومی هم بر اساس این مبنا پیش رفته اند، ایام قمر در عقرب تنها در مدت زمان موجود که معمولا به دو روز می کشد خواهد بود. راه حل شناخت و رصد این وجود قمر در صورت فلکی عقرب آسان است.

قمر در عقرب بر مبنای برج عقرب

یک مبنای دیگر که اهل نجوم در رابطه با قمر در عقرب بیشتر از آن آگاهی دارند و سختی کار آن این است که شناخت آن نیاز به تخصص های خاص نجومی دارد، وجود قمر در برج عقرب هست که معمولا از انتهای زمان وجود قمر در صورت فلکی عقرب آغاز می شود و تا دو روز بعد ادامه دارد، این مبنا یک مبنای کاملا تخصصی است که از اختبارات دقییق نجومی بدست می آید و اکثرا به این زمان اهمیت داده نمی شود اما از آن جایی که احتیاط شرط عقل است، گاهی اقتضای این وجود دارد از انجام امور مهمه درایام قمر در عقرب خود داری کرد تا بهترین نتیجه بدست آورده شود.

کارهای مکروه در روزهای قمر در عقرب

خوب است بدانید که چه کارهایی را نباید در روزهای قمر در عقرب انجام بدهید. البته در کتاب‌های فقهی انجام دادن این امور مکروه دانسته شده‌اند و حرام نیستند. به طور کلی، انجام کاری در این ایام حرام محسوب نمی‌شود و انجام این کارها در ایام قمر در عقرب شگون ندارد. بنابراین ممکن است انجام دادن آنها عواقب خوبی نداشته باشد. این اعمال عبارتند از:

عقد نکاح
اقدام برای بچه‌دار شدن (انعقاد نطفه)
سفر
از امام صادق علیه‌السّلام هم روایتی داریم که: «من سافر أو تزوّج و القمر فی العقرب لم یر الحسنى»؛ یعنى وقتى که قمر در عقرب است، هر کس مسافرت کند یا عقد نکاح نماید، نیکویى نبیند.
محقق هم در شرایع نوشته است: «و یکره إیقاع النکاح و القمر فی العقرب» ازدواج و عقد نکاح (یا نزدیکی) در ایام قمر در عقرب، مکروه است. (شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج‏۲، ص. ۲۱۱)

علاوه بر این، سایر دانشمندان اسلامی و منجمان نیز گفته‌اند که بهتر است بعضی کارها را در ایام قمر در عقرب انجام ندهید. این امور عبارتند از:

مسافرت
اقدام برای بچه دار شدن (انعقاد نطفه)
خواندن عقد ازدواج
افتتاح کسب و کار و تجارت
تعیین و تغییر نام
گذاشتن سنگ بنای کار‌های مهم
حجامت
دیگر امور اساسی زندگی
برای اطلاع از دلیل کراهت انجام این اعمال در ایام قمر در عقرب نیز روایاتی وجود دارد که می‌توانید آن‌ها را در کتب معتبر حدیثی مانند کافی، من لایحضره الفقیه، بحارالانوار، وافی و وسائل الشیعه بخوانید.

جزئیات تمام رویدادهای نجومی مهرماه را می‌توانید در جدول زیر مشاهده کنید:

جمعه _یکم مهرماه

 • خورشید در موقعیت اعتدال پاییزی
 • عطارد در وضعیت مقارنه داخلی
 • ماه در کنار ستاره قلب الاسد

یک‌شنبه _سوم مهرماه

 • هلال آخر ماه صفر
 • رصد کهکشان NGC 55

دوشنبه _چهارم مهرماه

 • ماه نو، سیاره مشتری در موقعیت مقابله
 • احتمال رؤیت هلال اول ماه ربیع‌الاول

سه‌شنبه _پنجم مهرماه

 • بارش شهابی Sextantid
 • هلال اول ماه ربیع‌الاول
 • مقارنه ماه و ستاره سماک اعزل

چهارشنبه _ششم مهرماه

 • ماه در حضیض خورشیدی

جمعه _هشتم مهرماه

 • مقارنه ماه و ستاره قلب العقرب

شنبه _نهم مهرماه

 • مقارنه خورشید و سیاره کوتوله ماکی‌ماکی
 • رصد قمر کهکشانی M 110

یک‌شنبه _دهم مهرماه

 • رصد M31 & M32

دوشنبه _یازدهم مهرماه

 • تربیع اول ماه
 • رصد کهکشان NGC 253

سه‌شنبه _دوازدهم مهرماه

 • ماه در حضیض مداری

چهارشنبه _سیزدهم مهرماه

 • مقارنه ماه و زحل
 • رصد کهکشان NGC 300

پنج‌شنبه _چهاردهم مهرماه

 • پیک بارش شهابی زرافه‌ای ( October Camelopardalid)

جمعه _پانزدهم مهرماه

 

 • عطارد در حضیض خورشیدی
 • ماه در اوج خورشیدی

 

شنبه _شانزدهم مهرماه

 • عطارد در فاز نیمه روشن
 • مقارنه ماه و مشتری
 • عطارد در بیش‌ترین کشیدگی غربی

یک‌شنبه _هفدهم مهرماه

 • عطارد در بیش‌ترین ارتفاع آسمان صبحگاهی
 • اوج بارش شهابی اژدهایی

دوشنبه _هجدهم مهرماه

 • ماه کامل،
 • بارش شهابی ثوری جنوبی (Southern Taurids)

سه‌شنبه _ نوزدهم مهرماه

 • بارش شهابی دلتا ارابه رانی (Delta Aurigids)

چهارشنبه _بیستم مهرماه

 • اختفای اورانوس پشت ماه

پنج‌شنبه _ بیست‌ویکم مهرماه

 • مقارنه ماه و خوشه پروین
 • رصد ستاره دبران کنار ماه

شنبه _ بیست‌وسوم مهرماه

 • مقارنه ماه و مریخ
 • مقارنه ماه خوشه ستاره‌ای M35
 • رصد M33

دوشنبه _ بیست‌وپنجم مهرماه

 • ماه در اوج مداری، تربیع آخر ماه
 • مقارنه ماه و ستاره پولوکس

سه‌شنبه _بیست‌وششم مهرماه

 • سیارک اریس در تقابل خورشید
 • بارش شهابی اپسیلون جوزایی (Epsilon Geminids)

چهارشنبه _ بیست‌وهفتم مهرماه

 • مقارنه ماه و خوشه کندوی عسل

جمعه _ بیست‌ونهم مهرماه

 • اوج بارش شهابی شکارچی یا جباری (Orionids)
 • رصد ستاره قلب‌الاسد در کنار ماه
آیا این خبر مفید بود؟

نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :

نظر شما