تعیین حق پرستاری سال ۱۴۰۳ جانبازان بر اساس حداقل حقوق

مبنای تعیین میزان مبلغ حق پرستاری قابل پرداخت به جانبازان بر اساس حداقل حقوق و دستمزد کارگران مصوب وزارت کار و امور اجتماعی در هر سال محاسبه می‌گردد.

تعیین حق پرستاری سال ۱۴۰۳ جانبازان بر اساس حداقل حقوق
صفحه اقتصاد -

تعیین حق پرستاری سال ۱۴۰۳ جانبازان

با توجه به تصویب بخشنامه حداقل دستمزد سال ۱۴۰۳ کارگران، حق پرستاری سال ۱۴۰۳ جانبازان بر اساس میزان k به شرح زیر است:

◀️ جانباز ۳K مبلغ: ۲۱/۵۴۶/۳۱۸  تومان
◀️ جانباز ۲/۵K مبلغ: ۱۷/۹۵۵/۲۶۵ تومان
◀️ جانباز ۲K مبلغ: ۱۴/۳۶۴/۲۱۲ تومان
◀️ جانباز ۱/۵K مبلغ: ۱۰/۷۷۳/۱۵۹ تومان
◀️ جانباز ۱K مبلغ: ۷/۱۸۲/۱۰۶ تومان
◀️ جانباز k/۷ مبلغ: ۵/۰۲۷/۴۷۴ تومان
◀️ جانباز k/۵ مبلغ: ۳/۵۹۱/۰۵۳ تومان

گفتنی است، میزان k  در تعیین حق پرستاری قابل پرداخت به هریک از مشمولین بندهای ۱ تا ۱۲ ماده یک این آیین نامه به قرار ذیل تعیین می‌گردد.

۱- جانبازان ۷۰% به بالای صرف اعصاب و روان، جانبازان کوادری پلژی با درصد کلی ۷۰%، جانبازان شیمیایی شدید ریوی و ۷۰% کلی، جانبازان قطع ۴  اندام با درصد کلی ۷۰% جانبازان همی پلژیک غیرقابل حرکت با ۷۰% کلی و جانبازان فلج مغزی با ۷۰% کلی، معادل ۱۰۰ درصد ضریب  K

۲- جانبازان ۶۹-۵۰ درصد صرف اعصاب و روان، جانبازان پاراپلژی با درصد کلی ۷۰% و جانبازان قطع عضو دوبل تحتانی یا قطع عضو دوبل فوقانی با درصد کلی ۷۰% معادل ۷۰درصد ضریب K.

۳- جانبازان کوادری پارزی و تری پارزی با درصد کلی ۷۰ درصد معادل ۶۰ درصد ضریب K.

۴- جانبازان ۴۹-۲۵ درصد صرف اعصاب و روان و ۵۰ درصد کلی، جانبازان دارای نابینایی کامل دو چشم با درصد کلی ۷۰ درصد معادل ۵۰ درصد ضریب K.

۵- سایر جانبازان به تناسب میزان مجروحیت طبق نظر معاونت بهداشت و درمان.

 

آیا این خبر مفید بود؟

نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :

نظر شما

  • من

    من معلول شدید هستم و برای مراقبت به پرستار نیازمندم ولی تا بحال حق پرستاری دریافت نکردم در صورتی که دیگ ارگانها بخاطر یک چیز جزئی که خودش هم احتیاج به این پولها نداره از دولت حق پرستاری پنج میلیونی میگیره این یعنی عدالت

اخبار مرتبط سایر رسانه‌ها
    اخبار از پلیکان
    اخبار روز سایر رسانه ها
      اخبار از پلیکان