منهای اقتصاد

در این دسته از پایگاه خبری صفحه اقتصاد مطالب منهای اقتصاد منتشر می شود. شامل مهمترین اخبار داغ غیر اقتصادی ایران و جهان.

مناسب‌ترین زاویه دید از نظر مخاطب ارزش‌های خبری است. در خبر باید بخشی برجسته شود که ارزش خبری بیشتری نسبت به باقی ارزش‌های خبری داشته باشد. عوامل مختلفی وجود دارد که نشان دهید یک رویداد ارزش خبری دارد یا خیر.

دکمه بازگشت به بالا