تاریخچه برندها

در این دسته از پایگاه خبری صفحه اقتصاد تاریخچه برندهای معروف ایرانی و خارجی منتشر می شود.

برند مجموعه گره‌های ذهنی یا تداعیات کارکردی، احساسی، عقلی و مزیت‌هایی است که ذهن بازار هدف را اشغال نموده‌است. تداعی معانی پیوند دادن تصاویر و نشانه‌ها با برند یا مزایا و فواید یک برند است. این مزایا یا فواید برند است که مبنای تصمیم‌گیری برای خرید آن واقع خواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا